همسویی راهبرد‌های نوآوری و محیط کسب‌و‌کار به منظور بهبود عملکرد تجاری در صنعت پلاستیک
1. همسویی راهبرد‌های نوآوری و محیط کسب‌و‌کار به منظور بهبود عملکرد تجاری در صنعت پلاستیک

جلال سیفی؛ عباس خمسه

دوره 19، شماره 44 ، تابستان 1400، ، صفحه 23-38

چکیده
  ازآنجا که بازده تولید شده از پیاده‌سازی نوآوری در بنگاه‌ها جهت کسب مزیت رقابتی و درنهایت داشتن عملکرد بهتر، ماحصل تعامل بین محیط کسب‌و‌کار، راهبرد‌های نوآوری و قابلیت‌های شرکت‌ها است؛ و اینکه تاکنون ...  بیشتر
ارائه مدل فازی انتخاب استراتژی تکنولوژی متناسب با رفتار شرکت
2. ارائه مدل فازی انتخاب استراتژی تکنولوژی متناسب با رفتار شرکت

عباس خمسه؛ علی اشرف خرامانی

دوره 18، شماره 40 ، تابستان 1399، ، صفحه 21-34

چکیده
  امروزه انتخاب استراتژی مناسب یکی از فاکتورهای مهم برای پیشرفت و جلوگیری از اتلاف سرمایه های شرکت می‌باشد و دستیابی به یک سیستم یکپارچه که شرایط انتخاب استراتژی های مختلف را با در نظر گرفتن تمام متغیرهای ...  بیشتر