فناوری ساخت میکرومتر اپتیکی دیجیتال بر پایه استفاده از فناوری‌های پیشرفته
1. فناوری ساخت میکرومتر اپتیکی دیجیتال بر پایه استفاده از فناوری‌های پیشرفته

عاطفه عجمی؛ ملیحه رنجبران؛ محسن بنجخی

دوره 10، شماره 19 ، شهریور 1391، ، صفحه 51-58

چکیده
  با پیشرفت فنآوری نیاز انسان به اندازه‌گیری‌های دقیق ابعادی گسترش یافته است به نحوی که امروزه اندازه‌گیری دقیق ابعاد قطعات یکی از بخش‌های مهم در فرآیند تولید، ساخت و کنترل کیفیت محصولات به شمار ...  بیشتر