بررسی و تحلیل تأثیر عوامل نوآوری باز بر استراتژی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک تهران)
1. بررسی و تحلیل تأثیر عوامل نوآوری باز بر استراتژی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک تهران)

عظیم زارعی؛ مجید اسحاقی؛ فرشید فرخی زاده

دوره 19، شماره 46 ، دی 1400، ، صفحه 15-30

چکیده
  رویکردهای نوآوری استراتژیک و نوآوری باز می‌توانند تحولی در عملکرد شرکت‌ها ایجاد نموده و نقاط ضعف و اشکالات وارده بر رویکردهای سنتی را مرتفع نمایند. همراهی این دو متغیر با عملکرد زمینه‌ساز شرایطی می‌گردد ...  بیشتر
یک دهه حضور نوآوری باز در نشریات معتبر علمی ایران (مرور سیستماتیک)
2. یک دهه حضور نوآوری باز در نشریات معتبر علمی ایران (مرور سیستماتیک)

امیر حکاکی؛ زهرا بیابانی؛ زکیه خیرالدین

دوره 19، شماره 44 ، تیر 1400، ، صفحه 57-68

چکیده
  امروزه با افزایش عدم قطعیت در بازارهای رقابتی، نوآوری یکی از راه حل هایی است که منجر به کسب مزیت رقابتی و افزایش توانمندی سازمان می شود. هنری چسبرو در سال 2003 با هدف ارتقاء عملکرد سازمان ها پارادایم جدیدی ...  بیشتر
تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نوآوری باز (مورد مطالعه : صنایع لاستیکی پارمیدا)
3. تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نوآوری باز (مورد مطالعه : صنایع لاستیکی پارمیدا)

محسن شفیعی نیک آبادی؛ صدف روحی

دوره 17، شماره 37 ، آذر 1398، ، صفحه 59-76

چکیده
  این پژوهش با هدف "بررسی تأثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برنوآوری باز" به صورت موردی در صنایع لاستیکی پارمیدا سمنان صورت گرفته است. برای این منظور، پس از مرور ادبیات پژوهش در ...  بیشتر
شناسایی کارکردهای واسطه‌های نوآوری باز با روش گروه کانونی
4. شناسایی کارکردهای واسطه‌های نوآوری باز با روش گروه کانونی

ناصر آزاد؛ هادی حسینی

دوره 16، شماره 33 ، مهر 1397، ، صفحه 65-84

چکیده
  بر اساس نظریه نوآوری باز سازمان‏ها به‎منظور نوآوری و رقابت در بازار بهتر است درهای خود را بازکرده و با محیط خود به تعامل بپردازند. طبق این اصل سازمان‏ها نیازی نیست تمامی فعالیت‌های مرتبط با تحقیق ...  بیشتر
تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل گری تلاطم بازار(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان)
5. تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل گری تلاطم بازار(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان)

زهرا احمدی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 16، شماره 32 ، تیر 1397، ، صفحه 73-92

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ متغییر، کیفی، از لحاظ زمان، مقطعی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی - علی می‌باشد. جامعه آماری تمامی مدیران و کارشناسان واحدهای R&D، تولید، ...  بیشتر
رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو
6. رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو

مهدی خالقی؛ مهدی الیاسی

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، ، صفحه 87-100

چکیده
  امروزه دیگر اهمیت رویکرد باز به نوآوری و نقشی که در رشد بنگاه ها و توسعه کسب و کارهایشان می تواند داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست. پیشینه تحقیقاتی نوآوری باز تاکنون در زبان فارسی مورد توجه کافی قرار نگرفته ...  بیشتر
بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک برعملکرد بازار شرکت ها: نقش میانجی‌گری نوآوری باز
7. بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک برعملکرد بازار شرکت ها: نقش میانجی‌گری نوآوری باز

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ سید محمد نوع پسند اصیل؛ مهسا احمدی سراوانی

دوره 13، شماره 26 ، آذر 1394، ، صفحه 5-16

چکیده
  در عصر حاضر، شرکت‌ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به‌دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. انعطاف‌پذیری ...  بیشتر