تحلیلی بر سناریوهای ایجاد نوآوری باز در حوزه صنعت غذایی با رویکرد پویایی سیستم(SD)و تکنیک دیمتل فازی( مطالعه موردی صنعت کنجد استان یزد)
1. تحلیلی بر سناریوهای ایجاد نوآوری باز در حوزه صنعت غذایی با رویکرد پویایی سیستم(SD)و تکنیک دیمتل فازی( مطالعه موردی صنعت کنجد استان یزد)

مهناز مهرعلی؛ سید حبیب اله میرغفوری

دوره 17، شماره 36 ، مرداد 1398، ، صفحه 31-48

چکیده
  یکی از عوامل مهم نابودی سازمان‌ها، نبود خلاقیت و نوآوری در سازمان است. فرایند نوآوری در گذشته وابسته به منابع فکری درون سازمانی و تلاش برای توسعه و تجاری‌سازی آنها در درون سازمان بوده است. اما امروزه ...  بیشتر
بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری
2. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری

فریبا عارف؛ عباس خمسه؛ فریدون اوحدی

دوره 17، شماره 35 ، فروردین 1398، ، صفحه 5-18

چکیده
  امروزه صنعت بانکداری به عرصه‌ای بدل شده است که نیاز به نوآوری در آن بیش از سایر صنایع خدماتی احساس می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل و شاخص‌های موثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری است. جامعه آماری ...  بیشتر
تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل گری تلاطم بازار(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان)
3. تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل گری تلاطم بازار(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان)

زهرا احمدی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 16، شماره 32 ، تیر 1397، ، صفحه 73-92

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ متغییر، کیفی، از لحاظ زمان، مقطعی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی - علی می‌باشد. جامعه آماری تمامی مدیران و کارشناسان واحدهای R&D، تولید، ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد مدیریت نوآوری و رتبه بندی عوامل موثر بر آن با فرآیند تحلیل شبکه ای در شرکت مهندسی موادکاران مپنا
4. ارزیابی عملکرد مدیریت نوآوری و رتبه بندی عوامل موثر بر آن با فرآیند تحلیل شبکه ای در شرکت مهندسی موادکاران مپنا

مهرداد حسینی شکیب؛ محمدرضا مرادیان

دوره 16، شماره 31 ، فروردین 1397، ، صفحه 5-12

چکیده
  در این پژوهش عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در شرکت مهندسی مواد کاران مپنا با استفاده از مدل تید و بسنت (2009 ) در پنج بعد فرآیندهای سازمانی، فضای سازمانی حمایت از نوآوری، یادگیری، استراتژی و ارتباطات بیرونی، ...  بیشتر
ارزیابی و تحلیل ابعاد مدیریت نوآوری با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت گلستان
5. ارزیابی و تحلیل ابعاد مدیریت نوآوری با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت گلستان

عباس خمسه؛ محمود وثوق روحانی

دوره 16، شماره 31 ، فروردین 1397، ، صفحه 13-22

چکیده
  موفقیت مدیریت نوآوری برای بنگاه های اقتصادی در شرایط اقتصادی دوران پسا تحریم یکی از مباحث مهم و اساسی در حفظ شرکت ها برای بقاء می باشد . لذا ارزیابی میزان موفقیت شرکت ها در مدیریت نوآوری اقدام به طراحی ...  بیشتر
ارزیابی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مدیریت نوآوری در صنعت بیمه و الویت بندی آنها با تحلیل شبکه ای ( تحقیق موردی: بیمه پارسیان)
6. ارزیابی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مدیریت نوآوری در صنعت بیمه و الویت بندی آنها با تحلیل شبکه ای ( تحقیق موردی: بیمه پارسیان)

مریم اصغری؛ نازنین پیله وری

دوره 15، شماره 30 ، آذر 1396، ، صفحه 25-36

چکیده
  تغییرات سریع بنگاههای اقتصادی، رشد سریع آنها ، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نوآوری نقش بسیار مهمی در دستیابی به مزیت رقابتی به ...  بیشتر
ارائه مدل نوآوری مبتنی بر مشتری با تمرکز بر روی مراحل اولیه فرآیند نوآوری محصول؛ در پارادایم نوآوری باز
7. ارائه مدل نوآوری مبتنی بر مشتری با تمرکز بر روی مراحل اولیه فرآیند نوآوری محصول؛ در پارادایم نوآوری باز

علی اصغر ملایی؛ بابک شیرازی؛ جواد سلطان زاده

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، ، صفحه 5-20

چکیده
  تحولات روزافزون فضای کسب وکار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده تا نقش نوآوری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. ...  بیشتر
رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو
8. رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو

مهدی خالقی؛ مهدی الیاسی

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، ، صفحه 87-100

چکیده
  امروزه دیگر اهمیت رویکرد باز به نوآوری و نقشی که در رشد بنگاه ها و توسعه کسب و کارهایشان می تواند داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست. پیشینه تحقیقاتی نوآوری باز تاکنون در زبان فارسی مورد توجه کافی قرار نگرفته ...  بیشتر
مطالعه و تحلیل سازمان‌های نوآور و ساز و کارهای رهبری و هماهنگی این سازمان‌ها
9. مطالعه و تحلیل سازمان‌های نوآور و ساز و کارهای رهبری و هماهنگی این سازمان‌ها

مجتبی رفیعی؛ سید علی اکبر احمدی؛ ابوالحسن فقیهی؛ عباسعلی قدیریان

دوره 13، شماره 25 ، خرداد 1394، ، صفحه 15-32

چکیده
  در دنیائی زندگی می‌کنیم که عدم اطمینان و ابهام در زمینه تغییرات فناوری، بازار، راهبردی‌های رقبا، انتظارات مشتریان و گروه‌های ذینفع دیگر، شرکت‌ها را به شد ت نگران حفظ مزیت‌های رقابتی و بقاء خود نموده ...  بیشتر
اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP
10. اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP

علی محمد مندگاری بامکان؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده قطری

دوره 13، شماره 25 ، خرداد 1394، ، صفحه 33-44

چکیده
  یکی از دشوارترین چالش های پیش روی مدیران امروزی در دنیای متمدن نوآور، مدیریت ابزارهای متنوعی است که موجب رقابت پذیری پایدار در حوزه های علم و فناوری و محیط های تجاری می شود. مدیریت مؤثر زمانی رخ خواهد ...  بیشتر
شبکه نوآوری در محصولات با سیستم های پیچیده
11. شبکه نوآوری در محصولات با سیستم های پیچیده

مهرداد شفیعی؛ مهدی الیاسی

دوره 12، شماره 23 ، فروردین 1393، ، صفحه 31-40

چکیده
  پیدایش مفهوم "محصولات با سیستم های پیچیده" ابتدا از ادبیات سیستم های نظامی ، پیچیدگی های سیستم، مکتب سیستم های فنی بزرگ، مدیریت پروژه و مطالعات سازمان صنعتی آغاز شد. محصولات پیچیده از لحاظ فنی در شرکت ...  بیشتر
نوآوری در آکومولاتور گازی با به کارگیری نوآوری نظام یافته
12. نوآوری در آکومولاتور گازی با به کارگیری نوآوری نظام یافته

غلامرضا بزرگمهر

دوره 10، شماره 20 ، دی 1391، ، صفحه 19-26

چکیده
  توسعه فناوری عمدتا بستگی به خلاقیت طراحان محصول یا فناوری دارد. از آنجا که فرصت‌های جدید برای توسعه فناوری نوین باید توسط متخصصان مورد بررسی قرارگیرد؛ لذا خلق ایده‌های نوآورانه برای توسعه فناوری و ...  بیشتر
تبیین نظام‌مند توانمندی نوآوری در سطح ملی
13. تبیین نظام‌مند توانمندی نوآوری در سطح ملی

سعید شجاعی؛ علی بی تعب؛ سید سعید منجم زاده

دوره 9، شماره 17 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 25-40

چکیده
  ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده ای در این حوزه انجام گرفته و مدل های مختلفی نیز برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری ...  بیشتر