چارچوب مفهومی برای بررسی و ارزیابی شهرک‌های صنعتی ایران
1. چارچوب مفهومی برای بررسی و ارزیابی شهرک‌های صنعتی ایران

قاسم رمضان پور نرگسی؛ هما قائدشرفی

دوره 17، شماره 35 ، بهار 1398، ، صفحه 35-48

چکیده
  چکیده مطالعة تجربیات موفق توسعة صنعتی در چندین کشور جهان از این حکایت دارد که یکی از مهم‌ترین ابزارها در زمینة زیرساخت‌های توسعة صنعتی در دسترس دولت‌ها، شهرک‌های صنعتی بوده‌اند. این شهرک‌ها به ‌عنوان ...  بیشتر
ارتقا فرآیند تولید بدنه خودرو با استفاده از تکنولوژی اندازه گیری درز و ناهمسطحی
2. ارتقا فرآیند تولید بدنه خودرو با استفاده از تکنولوژی اندازه گیری درز و ناهمسطحی

سید محمد طباطبایی قمی؛ آرش سردشتی؛ اصغر ناصری

دوره 10، شماره 20 ، زمستان 1391، ، صفحه 27-34

چکیده
  در این مقاله به فناوری اندازه‌گیری درز و ناهمسطحی در بدنه خودرو پرداخته شده است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصول خروجی از خط تولید صنایع خودرو دارد. پس از پرداختن به زیربنای علمی و فنی فناوری مورد بحث، ...  بیشتر
روند جهانی تولید کنسانتره آهن و فولاد و ارائه روش های کاهش میزان انرژی مصرفی
3. روند جهانی تولید کنسانتره آهن و فولاد و ارائه روش های کاهش میزان انرژی مصرفی

فردیس نخعی؛ مالک نادری؛ مهدی ایران نژاد

دوره 10، شماره 19 ، تابستان 1391، ، صفحه 39-50

چکیده
  در این مقاله به تحلیل جریان تولید مواد و مصرف انرژی در صنایع معدنی آهن و فولاد در مقیاس جهانی، پرداخته می شود. این تحلیل ها نشان می دهد که تولید کنسانتره آهن جهان از 274 میلیون تن در سال 1950 به 3000 میلیون تن ...  بیشتر
ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور
4. ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور

عبدالعلی رضایی

دوره 4، شماره 10 ، تابستان 1385، ، صفحه 10-27

چکیده
  صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه ...  بیشتر