توسعه صنعتی
چارچوب مفهومی برای بررسی و ارزیابی شهرک‌های صنعتی ایران

قاسم رمضان پور نرگسی؛ هما قائدشرفی

دوره 17، شماره 35 ، فروردین 1398، ، صفحه 35-48

چکیده
  چکیده مطالعة تجربیات موفق توسعة صنعتی در چندین کشور جهان از این حکایت دارد که یکی از مهم‌ترین ابزارها در زمینة زیرساخت‌های توسعة صنعتی در دسترس دولت‌ها، شهرک‌های صنعتی بوده‌اند. این شهرک‌ها به ‌عنوان محلی برای تجمیع صنایع مختلف کوچک، متوسط و بزرگ، دسترسی آنها را به خدمات و نیازمندی‌های ضروری به‌شکل مناسبی فراهم آورده است. دسترسی ...  بیشتر

توسعه تکنولوژی
ارتقا فرآیند تولید بدنه خودرو با استفاده از تکنولوژی اندازه گیری درز و ناهمسطحی

سید محمد طباطبایی قمی؛ آرش سردشتی؛ اصغر ناصری

دوره 10، شماره 20 ، دی 1391، ، صفحه 27-34

چکیده
  در این مقاله به فناوری اندازه‌گیری درز و ناهمسطحی در بدنه خودرو پرداخته شده است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصول خروجی از خط تولید صنایع خودرو دارد. پس از پرداختن به زیربنای علمی و فنی فناوری مورد بحث، وضعیت این فناوری در صنعت خودروسازی دنیا بررسی شده است. برای مطالعه سطح کاربرد و پذیرش این فناوری در داخل کشور، خط تولید ایران خودرو ...  بیشتر

توسعه تکنولوژی
روند جهانی تولید کنسانتره آهن و فولاد و ارائه روش های کاهش میزان انرژی مصرفی

فردیس نخعی؛ مالک نادری؛ مهدی ایران نژاد

دوره 10، شماره 19 ، شهریور 1391، ، صفحه 39-50

چکیده
  در این مقاله به تحلیل جریان تولید مواد و مصرف انرژی در صنایع معدنی آهن و فولاد در مقیاس جهانی، پرداخته می شود. این تحلیل ها نشان می دهد که تولید کنسانتره آهن جهان از 274 میلیون تن در سال 1950 به 3000 میلیون تن در سال 2012 افزایش یافته است و در زمان مشابه تولید فولاد جهان از 207 به 1540 میلیون تن رسیده است. از آنجایی که میزان تولید در صنایع معدنی و ...  بیشتر

توسعه صنعتی
ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور

عبدالعلی رضایی

دوره 4، شماره 10 ، شهریور 1385، ، صفحه 10-27

چکیده
  صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل موردنظر جامعه ایران، الزامات خاصی را برای تعیین اتراتژی و سیاست های کلان در برنامه های توسعه به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، ...  بیشتر