نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

یکی از دشوارترین چالش های پیش روی مدیران امروزی در دنیای متمدن نوآور، مدیریت ابزارهای متنوعی است که موجب رقابت پذیری پایدار در حوزه های علم و فناوری و محیط های تجاری می شود. مدیریت مؤثر زمانی رخ خواهد داد که مجموعه ای گسترده از عناصر و فعالیت های سازمانی با صرف هزینه ها و زمان متعارف به صورت کاملا یکپارچه درآیند؛ این یکپارچگی مستلزم وجود ابزارها و تکنیک های قدرتمند و منطقی در محیط های پویا می باشد. این مقاله به شیوه تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به تحلیل ابزارهای مدیریت نوآوری بر اساس اقتصاد دانش محور پرداخته و با بهره گیری از نظر خبرگان و مطالعه اسناد معتبر، تکنیک ها و ابزارهای ناب و اصولی را شناسایی و اولویت بندی نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The prioritization of innovation management tools based on the indices of knowledge-based economy: AHP model

چکیده [English]

One of the most difficult challenges facing today’s executives in the innovative civilized world is the management of the variety tools which cause sustainable competitiveness in the fields of science and technology, and business environments. An effective management would happen when a widespread collection of organizational elements and activities with reasonable costs and time are integrated; logical and powerful tools and methods in dynamic environments are required for this integration.
This article, primarily, proceeds to analyze the innovation management tools according to knowledge-based economy by using analytic hierarchy process (AHP) method. Then the pure and essential methods and tools are recognized and prioritized by utilizing the experts’ viewpoints and studying the valid documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation management tools (IMT)
  • Knowledge-Based Economy
  • AHP