نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

عوامل زیادی بر فرایند نوآوری تاثیرگذار است و نوآوری با توجه به ماهیت خاص و ویژگی‌های ذاتی خود از عوامل مختلفی در داخل و خارج سازمان تاثیر می‌پذیرد که بدیهی است بر نحوه مدیریت این فرایند تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا برای مدیریت و رهبری هرچه بهتر و موثرتر فرایند نوآوری، شناخت عوامل موثر بر آن و بررسی وضعیت وجود سازمان‌ها در قبال هر کدام از این عوامل و شاخص‌های مربوطه لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد. در این مقاله با 8 بعد شامل عوامل مالی، مدیریتی، سازمانی، تحقیقاتی، انسانی، فرهنگی، خارجی و عوامل سیستمی و 55 شاخص به ارزیابی وضعیت موجود مدیریت نوآوری در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس پرداخته شده است که با توجه به نتایج آن، عوامل انسانی، مدیریتی و فرهنگی نسبتا در وضع مطلوب می‌باشند و سایر عوامل یعنی عوامل مالی، سازمانی، خارجی، سیستمی و تحقیقاتی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین میان شاخص‌ها، شاخص‌های سبک رهبری سازمان، میزان حمایت سازمانی از کارکنان خلاق، حمایت مدیریت ارشد از فعالیت‌های نوآورانه دارای بالاترین اولویت و شاخص‌های وجود منابع علمی، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح، توسعه محصولات جدید، تعامل با تامین کنندگان، تعامل با مراکز دانشگاهی و تحولات فناوری  دارای کمترین اولویت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of dimensions and indices of innovation management in industry of power plant and energy supply equipment- case study: Mapna Generator Engineering & Manufacturing Company (PARS)

نویسندگان [English]

  • mohamad hasan nasermelli 1
  • abbas khamseh 2

چکیده [English]

Many factors influence on innovation process; and considering the specific nature of innovation and its natural characteristics, it is affected by different factors inside and outside of the organization which have great influence on the way of managing this process. Thus, for better and more efficient management and leadership of the innovation process, the recognition of the effective factors and the study of the organizations’ present status with respect to each of these factors and the related indices are required. In this paper, based on eight dimensions including financial, managerial, organizational, research, human, cultural, external and systematic factors, and fifty-five indices, we proceed to evaluate the present status of innovation management in Mapna Generator Engineering and Manufacturing Company (PARS); considering the results, the human, managerial, and cultural factors are relative desirable while the other factors, i.e. financial, organizational, external, systematic, and research ones are undesirable. Also, among the indices, the highest priority belongs to the organization leadership style, the rate of organizational support of creative employees, the senior management support of innovative activities; and the lowest one belongs to the available scientific resources, the transformation of implicit knowledge into explicit one, the new products development, the interactions with suppliers, universities, and technology developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • innovation management
  • technology management
  • Mapna Pars. Co
  • Power plant equipment