نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

چکیده

این مقاله به معرفی رشته نوپایی به نام فلسفه تکنولوژی می پردازد. چیستی تکنولوژی، دانش شناسی دانش تکنولوژیکی، تعامل تکنولوژی و جامعه و بالاخره اخلاق و تکنولوژی چهار باب عمده در این رشته هستند که به ایجاز معرفی شده اند. در هر یک از بحث های طرح شده، به برخی از پیامدهای استراتژیک و سیاستی رشته فلسفه تکنولوژی نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An introduction to the philosophy of Technology

چکیده [English]

This article proceeds to the introduction of a new field named the philosophy of technology. The four main chapters of this field which are technology essence, knowledge recognition of technological knowledge, technology and society interaction, and finally ethics and technology, have been introduced in brief. Also some of the strategic and political consequences of this field are mentioned in the proposed subjects individually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Technology
  • knowledge recognition
  • society
  • Ethics