نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه کردستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان

چکیده

با توجه به برنامه‌های توسعه علمی در سال‌های اخیر، رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور رخ داده است، ولی آنچه که می‌تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره بزند، بکارگیری و تجاری‌سازی این دستاوردهای علمی در جهت تعالی جامعه است. جامعة دارای صنعت پیشرو و دانش‌محور، نیاز به هدف‌گذاری و درک درستی از گروه ‌های مؤثر دارد. نحوه همکاری بین دانشگاه و صنعت، تعریف نقش‌های هر طرف و نکات کلیدی جهت مؤثر واقع شدن روابط، اهمیت زیادی دارند. برای این منظور استفاده از تجارب نهاد‌ها و دانشگاه‌های برتر پیشرو خارجی و مدل‌های اجرایی آن‌ها و مهم‌تر از همه، فکری که در پشت اجرای این طرح‌ها قرار داشته است، شاخص مهمی برای سیاست گذاری و هدف گذاری دانشگاه های داخلی خواهد بود. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است چرا که نتایج آن هم برای صنعت و هم برای دانشگاه ها کاربردی است و می تواند زمینه افزایش تعاملات دو طرفه دانشگاه و صنعت را فراهم کند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و از نوع فراترکیب است و تمرکز اصلی پژوهشگران بر بررسی مطالعات کاربردی است که تعامل موفقیت آمیز صنعت و دانشگاه ها را در پی داشته است. نتایج حاکی از این بود که جهت افزایش تعاملات دانشگاه با صنعت باید بر هفت عامل ۱- شناخت فعالیت‌های داخلی ۲- اقدامات مشترک ۳- ارتباط های مؤثر با بخش صنعت ۴- ارتباط با شرکت‌ها و نهادهای دولتی ۵- ارتباطات بین‌الملل ۶- کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا ۷- مسئولیت اجتماعی و ارتباط با جامعه، تمرکز شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of technological cooperation between universities and industry by applying the lessons learned and successful global experiences

نویسندگان [English]

 • Arman Ahmadizad 1
 • Khosro Akbari 2
 • Mohammad Hosaein Zonobi 2
 • Haydar Mohammadi 3

1 Assistant Professor of Business Administration, University of Kurdistan

2 MSc of Business Administration, University of Kurdistan

3 MSc of Marketing Administration, University of Kurdistan

چکیده [English]

According to scientific development programs in recent years, there has been a significant growth of scientific production in the country, but what can tie this growth to the sustainable development of the country is the use and commercialization of these scientific achievements for the betterment of society. A society with a leading and knowledge-based industry needs to target and understand effective groups. How the university and industry work together, defining the plans of each party and the key points for the relationship to be effective are very important. To this end, using the experiences of leading foreign institutions and universities and their implementation models and, most importantly, the thinking behind the implementation of these plans, will be an important indicator for policy-making and targeting of domestic universities. This research is applied in terms of purpose because its results are applicable to both industry and universities and can provide the basis for increasing bilateral interactions between academia and industry. The method of data collection in this research is library studies and meta-combined type and the main focus of researchers is on the study of applied studies that has led to successful interaction between industry and universities. The results showed that in order to increase the university's interactions with industry, there are seven factors: 1- Recognition of internal activities 2- Joint actions 3- Effective communication with industry 4- Communication with companies and government institutions 5- International relations 6- Entrepreneurs and start-up businesses 7 - Focus on social responsibility and communication with the community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technological cooperation
 • Indigenous model
 • Industry
 • University
 • Successful global experiences
 • Chryssou, C. E.; University – industry interactions in the Sultanate of Oman : Challenges and opportunities”, Industry and Higher Education; 34, Issue 5, pp. 342-357, 2020.
 • Cunningham, J. A.; Link, A. N.; Fostering university-industry R&D collaborations in European Union countries”,  International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 11, Issue 4, pp. 849-860, 2015.
 • Fernández, M.; Pinto, H.; Pérez, M.; Santos, T.; Technological Forecasting & Social Change Tracing the fl ows of knowledge transfer: Latent dimensions and determinants of university – industry interactions in peripheral innovation systems”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 113, 266–279, 2016.
 • Frasquet, M.; Cervera-taulet, A.; “University-industry collaboration from a relationship marketing perspective : An empirical analysis in a Spanish University”, High Educ., Vol. 64, pp. 85–98, 2012.
 • Hemmert, M.; Bstieler, L.; Okamuro, H.; “Bridging the Cultural Divide: Trust Formation in University-Industry Research Collaborations in the US, Japan, and South Korea”, Technovation, Vol. 34, Issue 10, pp. 605-616, 2014.
 • Pertuz, V.; Miranda, L. F.; Charris-fontanilla, A.; Pertuz-peralta, L.; Marta, S.; “University-industry collaboration: a scoping review of success factors”, Entrepreneurship and Sustainability, 8, Issue 3, pp. 280–290, 2021.
 • Sjöö, K.; Hellström, T.; “University–industry collaboration: A literature review and synthesis”, Industry and Higher Education. 33, Issue 4, pp. 275-285, 2019.