نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر پایش فناوری پروژه CVT

2 مدیریت دانش پروژهCVT

چکیده

فناوری ارتباطات خودرویی (CVT‌ ) گام بزرگی در عرصه سامانه‌های حمل ونقل هوشمند(ITS‌ ) به حساب می آید. در این فناوری تجهیزاتی بر روی خودروها و محل هایی خاص در کنار جاده نصب می‌شود که امکان برقراری ارتباط بی‌سیم خودروها با یکدیگر و نیز بین خودروها و تجهیزات کنار جاده را فراهم می سازند. با استفاده از فناوری هایی مانند ارتباطات اختصاصی برد کوتاه (DSRC‌ ) و با مبادله اطلاعات حساسی مانند موقعیت، سرعت و جهت حرکت خودروهاتا بردی معین، رانندگان خودروهای مجهز به این فناوری از سطح آگاهی بالاتری در رابطه با حضور سایر خودروها در نزدیکی خود برخوردار می‌شوند و می‌توانند با دریافت اطلاعات به موقع،برای مقابله با شرایط خطرناک و پرهیز از ورود به موقعیت های حادثه آفرین، تصمیماتی آگاهانه اتخاذ کنند.علاوه بر کاربردهای حیاتی ایمنی، این فناوری می تواند تحول مهمی در تحرک‌پذیری و روان سازی ترافیک نیز به وجود آورد. هم‌چنین رانندگان با داشتن اطلاعات کافی خواهند توانست نسبت به انتخاب بهتر مسیرها واصلاح الگوی رانندگی خود اقدام نمایند، که نتیجه‌ی آن کاهش مصرف سوخت و رانندگی سازگارتر با محیط زیست خواهد بود. در این مقاله مفاهیم فناوری ارتباطات خودرویی و کاربردهای ایمنی،تحرک پذیری ،زیست محیطی و سایر خدمات آن بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Connected Vehicle Technology: An Overview of Concepts and Applications

چکیده [English]

Connected Vehicle Technology (CVT) is a great step in evolution of Intelligent Transportation Systems (ITS). In this technology, some equipments installed in vehicles and road sides exchange critical vehicle data such as position, speed, and direction of movement in a given range with each other, so that the drivers will gain a situational awareness in their vicinity and will be able to make appropriate real-time decisions in an effective manner. In addition to safety and vital applications, this technology can help mobility and reduce traffic congestion. Furthermore, having access to adequate information, the drivers can choose better routes, improve their driving behaviors, and make their trip more fuel-efficient and eco-friendly. This study introduces connected vehicle technology concepts and surveys the relevant applications including safety, mobility, environmental issues etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Connected Vehicle Technology
  • Intelligent Transportation Systems
  • DSRC
  • Safety Applications
  • Mobility