نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر بخش الگوی کسب و کار پروژه CVT

2 مدیریت دانش پروژه CVT

چکیده

سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، با ایجاد ارتباطی یکپارچه بین خودروها و دستگاه‌های کنارجاده‌ای باعث افزایش آگاهی رانندگان از محیط پیرامونی خویش و ارتقای کیفیت سفر می‌گردد. تجاری‌سازی موفق هر فناوری جدید و نوآور، نیازمند بررسی و درک درست ابعاد مختلف آن از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. شناسایی و تحلیل درست ذی‌نفعان، توام با درک پتانسیل اقتصادی آن در قالب الگوی کسب‌وکار، یکی از مهمترین عوامل کلیدیِ موفقیت سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است.  در این مقاله، پس از معرفی تجربیات جهانی در حوزه الگوی کسب‌وکار این سامانه، سناریوهای مختلف مطرح در این زمینه آورده می‌شود. به علاوه یک چارچوب کلی برای الگوی کسب‌وکار سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ارائه و برای یک بخش از مشتریان این سامانه، یعنی رانندگان و سرنشینان خودرو به مثابه مصرف‌کننده نهایی، الگویی ابتدایی به عنوان نمونه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Analyzing and Proposing a Business Model for Connected Vehicle Technology

چکیده [English]

Deploying Connected Vehicle Technology (CVT) will improve the drivers' total awareness of their surroundings. It can also improve the quality of travelling through an integrated communication between vehicles and road-side units. For commercializing a new and innovative technology successfully, we require a thorough research on different aspects of technology such as policies, culture, and environment. Identifying and analyzing the stakeholders' properly in conjunction with the accurate conception of the economic potential of stakeholders in a business frame, has been one of the key success factors of every CVT deployment initiative. After introducing the global initiatives regarding business modeling, some relevant scenarios have been investigated. Additionally a general framework for the business modeling of CVT has been proposed. Besides, for one specific part of the system users including drivers and passengers as the final consumers, a basic model was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CVT
  • Business Model
  • stakeholders
  • Applications
  • value
  • value chain
  • scenario