نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، کارشناس واحد R&D گروه صنعتی انتخاب

3 محقق و پژوهشگر دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

4 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، مدیر آزمایشگاه یخچال اسنوا

چکیده

مدیریت ریسک فرایندی است که طی آن ریسک‌ها شناسایی، ارزیابی و پاسخ داده می‌شوند. اجرای نظام مدیریت ریسک در بخش‌های مختلف سازمان می‌تواند سازمان را در دستیابی هر چه ‌بهتر به اهدافش یاری نماید. استفاده از روش‌های مناسب برای مدیریت ریسک‌های منفی در محصولات می‌تواند منجر به بالا رفتن کیفیت محصول و افزایش رضایت مشتری گردد. در کشور ما شناسایی ریسک‌ به شکل سنتی و شامل داده‌های تاریخچه‌ای، تحلیل نظری و نظرات افراد مطلع و متخصص انجام می‌شود. درصورتی‌که آشکار کردن و شناسایی ریسک‌ها اساساً ریشه در یک عمل خلاقانه دارد و در عین‌ حال باید آن را به‌طور سیستماتیک، جامع و با سعی و کوشش انجام داد. لذا وجود روشی سیستماتیک و اجرایی که بتوان به‌وسیله‌ی آن ریسک‌ها را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرد امری ضروری به نظر می‌رسد. تئوری حل ابداعی مسئله یا TRIZ به‌طور منحصربه‌فردی دارای این خصوصیات ذکر شده است. به دلیل آنکه یک رویکرد سیستماتیک برای پیدا کردن راه‌حل‌های خلاقانه برای مشکلات ابداعی فراهم می‌کند. هدف از این پژوهش استفاده از روش پیش‌بینی مقدماتی شکست یا AFP برای بهبود یک یخ‌ساز اتوماتیک در گروه صنعتی انتخاب است. این یخ‌ساز متعلق به محصول یخچال-فریز ترکیبی است که حجم مفید یخچال و فریزر آن به ترتیب برابر 348 و 133 لیتر، با شاخص مصرف A+ است. این یخ‌ساز تماماً اتوماتیک بوده و بدون دخالت کاربر یخ‌ها را تولید و ذخیره‌سازی می‌نماید. برای این منظور از متخصصین آزمایشگاه تحقیق و توسعه اسنوا که تخصص و آشنایی عمیقی از نحوه کارکرد و طراحی این یخ‌ساز دارند استفاده شده است. با استفاده از این روش مراحل کارکرد یخ‌ساز، منابع موجود در سیستم و محیط آن و درختان سناریوی شکست این فرایند استخراج شد و حالات شکست متعددی کشف گردید. در انتها نتایج نوآورانه و بهینه‌ای برای بهبود این محصول جهت بالا رفتن کیفیت یخ و جلوگیری از آلودگی آب به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of risk in twist Automatic Ice-maker using Anticipatory Failure Prediction mechanism (case study: combi-fridge-freezer, Entekhab Industrial group; snowa)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Mirza Ramazani 1
  • Mostafa Mohammadi 2
  • Alireza mansoorian 3
  • Fatima ghadiri 4

1 Malek Ashtar University

2 Master of mechanical engineering, expert R & D department, Entekhab Industrial group

3 Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Isfahan

4 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University, Isfahan

چکیده [English]

Risk management is a process whereby risks are identified, evaluated, and responded. Implementation of risk management system at different sectors of an organization facilitates the enterprise's attainment of its objectives. Using appropriate methods to manage negative risks in products can lead to higher product quality and increased customer satisfaction. In our country, risk identification is carried out traditionally, which includes background/history data, subjective analysis, and opinions expressed by the specialists who possess the required expertise. Whereas detecting and identifying risks is basically rooted in creative endeavors to be accomplished through systematic and comprehensive efforts on the part of the undertaker. Hence, the establishment of a systematic and executive procedure means of which risks are identified, analyzed, and evaluated seems to be completely necessary. These attributes are manifested in the uniquely systematized innovative theory of TRIZ. This forecasting tool provides creative solutions to invention-related tasks. This research aims at utilizing AFP method to initiate improvements in twist Automatic Ice-maker in Entekhab Industrial group. The ice-maker in question belongs to a combi-fridge-freezer product where the utility volumes of the fridge and the freezer compartments are respectively 348 and 133 liters. The electricity consumption index of the product is A+. The ice-maker is fully automatic producing and storing ice without user's manipulation. For this purpose, experts from the SNOWA Research and Development Laboratory who have expertise and in-depth knowledge of how this ice maker works and designs are used. Drawing upon the AFP method, the working stage of the ice-maker, the existing resources in the system and its environments, and the failure scenario trees of the latter process were extracted and numerous failure modes detected. Last of all, innovative and optimal results were obtained and presented so as to improve the product leading to ice-quality augmentation and water-pollution prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Anticipatory Failure Prediction
  • AFP
  • twist Automatic Icemaker

 

[1]     روزنامه دنیای اقتصاد؛ "قاچاق، چگونه در حال نابودی صنعت لوازم خانگی است؟"، 4 آذر ماه 1396.

بازیابی از https://donya-e-eqtesad.com

[2]     روزنامه صمت(وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ (1394, آذر 7). "یخچالسازی، صنعتی سرد، نیازمند بازاری گرم"، 7 آذر ماه 1394.

بازیابی از  https://www.smtnews.ir

[3]     میرزارمضانی، ابوالفضل؛ گلستان هاشمی، سید مهدی؛ ناصریان، سید محمد مسعود؛ "ارائه مدل مدیریت ریسک­های فناورانه در فرایند توسعه محصول جدید با رویکرد TRIZ"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 16، شماره 32، صص 56-39، 1397.

[4]     معظم جزی، زهره؛ حامدی، مریم؛ اسماعیلیان، غلامرضا؛ "شناسایی، تحلیل کیفی و خوشه­بندی ریسک­های پروژه­های خطوط هوایی برق براساس استاندارد PMBOK"، مدیریت و مهندسی صنایع، دوره 32.1، شماره 2.1، صص 46-35، 1395.

[5]     کاظمی، نسترن؛ بزرگی امیری، علی؛ محمدپور عمران، "ارائه یک مدل ترکیبی از ANP فازی بازه­یی،FMEA  فازی بازه­یی و TOPSIS فازی بازه­یی برای انتخاب تأمین کنندگان تحت شرایط ریسک"، مدیریت و مهندسی صنایع، دوره 33.1، شماره 1.1، صص 134-123، 1396.

[6]     عبدالله زاده، غلامرضا؛ حقیقی، فرشید رضا؛ طاهری، محمدجواد؛ راستگو، سیما؛ "ارزیابی خطرپذیری لرزه‌ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY"، پژوهشنامه حمل‌ونقل، شماره 3، جلد 13، 1395.

[7]     میرزارمضانی، ابوالفضل؛ گلستانی هاشمی، سید مهدی؛ چشم به راه، محسن؛ کرباسیان، مهدی؛ "مدیریت ریسک با روش TRIZ;AFD"، چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد، 1397.

[8]     جعفرى، مصطفى؛ ضرغامى، حمیدرضا؛ "توسعه توانمندى حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشى به تحقیق و توسعه اثربخش با به­کارگیرى TRIZ"، فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، دوره 8، شماره 29، 1390.

[9]     Sicotte, He´ le`ne; Bourgault, Mario; “Dimensions of uncertainty and their moderating effect on new product development project performance”, R&D Management, Vol. 3, 2008.

[10]  Ayala-Cruz, Jorge; “Project risk planning in high-tech new product development”, Academia Revista Latinoamericana de Administración, Vol. 29, Issue 2, pp. 110-112, 2016.

[11]  da Silva, Etges; Paula Beck, Ana; Nogueira Cortimiglia, Marcelo; “A systematic review of risk management in innovation-oriented firms”, Journal of Risk Research 22.3: 364-381, 2019.

[12]  Oehmen, Josef; et al.; “Analysis of the effect of risk management practices on the performance of new product development programs”, Technovation, Vol. 38, Issue 8, pp. 441-445, 2014.

[13]  Willumsen, Pelle; et al.; “Value creation through project risk management”, International Journal of Project Management, 2019.

[14]  Macfarlane, Ian; “Managing risk for successful product development”, R & D Enterprise: Asia Pacific, Vol. 3, Issue 4, pp. 25-28, 2000.

[15]  Thurnes, Christian M.; et al.; “Using TRIZ to invent failures – concept and application to go beyond traditional FMEA”, Procedia Engineering, Vol. 131, pp. 426-450, 2015.

[16]  Russoa, Davide; Birolinib, Valentino; Rossano, Ceresolib; “FIT: a TRIZ based Failure Identification tool for Product-Service Systems”, Procedia CIRP, Vol. 47, pp. 210-215, 2016.

[17]  da Silva, Renan Favarão; Aurélio de Carvalho, Marco; “Anticipatory Failure Determination (AFD) for Product Reliability Analysis: A Comparison Between AFD and Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) for Identifying Potential Failure Modes”, Advances in Systematic Creativity, pp. 181-200, 2019.

[18]  Ferreira, Viviane Vasconcellos; Ogliari, André; “Guidelines for a risk management methodology for product design”, Product: Management & Development, Vol. 3, 2005.

[19]  Salavati, Mehran; Tuyserkani, Milad; Mousavi, Seyyede Anahita; Falahi, Nafiseh; Abdi, Farshid; “Improving new product development performance by risk management”, Journal of Business & Industrial Marketing, pp. 418-425, 2016.

[20]  Project Management Institute; PROJECT RISK MANAGEMENT, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Sixth Edition, USA: Project Management Institute, Inc., pp. 395-458, 2017.

[21]  Zentis, Thomas; Schmitt, Robert; “Technical Risk Management for an Ensured and Efficient Product Development on the Example of Medical Engineering”, Smart Product Engineering, pp. 387-398, 2013.

[22]  Hsia, T. C.; et al.; “Using Systematic Innovation Process to Improve the Manufacturing Technology of Platelet Agitators”, Testing and Evaluation, Vol. 44, Issue 3, 2016.

[23]  Moulick, Enanko; Kiran, Wani; “Development of an Innovative Transmission System for Two-Wheelers Using TRIZ Methodology”, SAE Technical Paper 2019-26-0369, 2019.

https://doi.org/10.4271/2019-26-0369

[24]  Mawale, Mahesh B.; Abhaykumar, Kuthe; Anupama, Mawale; “Rapid prototyping assisted fabrication of a device for medical infusion therapy using TRIZ”, Health and Technology, Vol. 9, Issue 2, pp. 167-173, 2019.

[25]  Kaplan, Stan; et al.; New Tools for Failure and Risk Analysis: Anticipatory Failure Determination(AFD) and the Theory of Scenario Structuring, Ideation Intl Inc, October 8, 1999

[26]  Regazzoni, Daniele; Russo, Davide; “TRIZ tools to enhance risk management”, Procedia Engineering, Vol. 9, pp. 40-51, 2011.

[27]  Adesanya, Adeleke; “Strengths and weaknesses of anticipatory failure determination in identifying black swan type of events”, Master's thesis in Offshore technology / risk management, 2014.