نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده توسعه تکنولوژی

2 عضو هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی صنایع پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

چکیده

انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدیدپذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. به‌علاوه در عصر اقتصادهای دانش بنیان موفقیت دولت‌ها  و توسعه کشورها در گرو بهره‌‌گیری و جذب دانش و فناوری روز است. بنابراین در این مقاله با توجه به الگوی SWOT، که روشی منطقی، عینی و سامانمند برای اتخاذ تصمیمات بزرگ است، راهبردهایی ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی، که از فناوری‌های نوین و موثر در توسعه پایدار جوامع است، تدوین شده است. پس از شناسایی و طبقه‏بندی عوامل موثر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حاکمیتی، اجتماعی و فرهنگی، علمی و فناوری و زیست محیطی، ضعف یا قوت و فرصت یا تهدید بودن هریک مورد بررسی قرار گرفته‏ است. استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل کشور، بومی‌سازی اغلب تجهیزات نیروگاه خورشیدی و واگذاری خدمات به بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف از اهم راهبرد‏های پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National strategies for a megawatt solar power plant construction

چکیده [English]

The present apprehensions about the exhaustibility and also environment pollutions resulted from fossil fuels, the price fluctuations and energy crises can be removed if the solar energy as one of the most important types of innovative and renewable energies is used as an alternative. Besides, the governments’ success and the countries’ development are due to utilize and attract today’s knowledge and technology in the era of knowledge-based economics. Thus, national strategies for a solar power plant construction which is one of the new and effective technologies in societies with sustainable development are compiled in this article considering SWOT pattern as a logical, objective and systematic method for great decision makings. After recognizing and classifying the economic, political, security and sovereignty, social and cultural, scientific and technical, and environmental effective factors, then the strength or weakness, and the opportunity or threats of each of them are studied.
Among the most important suggested strategies in different arenas are : the maximum capacity utilization of our universities and research centers in Iran, indigenization of the most equipment of the solar power plant, and service licensing to private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology strategy
  • solar power plant construction
  • SWOT Method