نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی صنایع پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

3 کارشناس گروه پژوهشی مهندسی صنایع پژوهشکده توسعه تکنولوژی

4 کارشناس گروه پژوهشس مهندسی صنایع پژوهشکده توسعه تکنولوژی

چکیده

قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت(EPC)، یکی از انواع قراردادهای رایج در دنیای امروز است به‌خصوص هنگامی که بخش دولتی بخواهد از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی و خارجی در طراحی و ساخت پروژه‌های زیربنایی استفاده کند. در این مقاله، ابتدا به بررسی انواع قراردادهای EPC و بیان ویژگی‌های هریک پرداخته‌ شده‌ است و لزوم دقت در انتخاب مدل مناسب EPC مورد تاکید قرار گرفته است؛ زیرا نوع مدل انتخابی در شرح وظایف، میزان خطر و مسئولیت طرفین و در نهایت قیمت پیشنهادی از سوی پیمانکاران و میزان نظارت کارفرمایی بر روی عملکرد پیمانکار بسیار تاثیرگذار است. سپس برای هر مدل معیارهایی تعریف شده که کارفرما با دادن امتیاز به هر معیار می‌تواند مدل مناسب خود را با توجه به راهبردها و سیاست‌های کلان خود برگزیند. در نهایت نیز این معیارها برای پروژه احداث نیروگاه خورشیدی با نظر خبرگان و متخصصان امتیازدهی شده و مناسب‌ترین مدل P.EPC پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The selection of suitable EPC model for the projects of megawatt solar power plant construction

نویسندگان [English]

  • Neda Golshan 3
  • Farahnaz Zeynali 4

1 Faculty member

چکیده [English]

In today's world, EPC (Engineering, procurement, construction) is one of the types of common contracts, especially when the state sector decides to use the skill of the internal and external contractors in designing and constructing the infra structure projects. In this paper, first we proceed to study the types of EPC contracts and state their specifications; the required precision in selecting the appropriate EPC model is emphasized, because the type of the selected model has a great impact on the duties, the rate of risk and assigned responsibility of the both sides, the price offered by the contractors, and finally the rate of taskmaster supervision on contractors' performance. Second, for each model some criteria are defined which the taskmaster can give privilege to each criteria to select the suitable model considering his strategies and macro policies. Finally, based on the ranking of these criteria which have been done by the elites and experts, the best suitable model for solar power plant construction project in Iran is also suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project implementation methods
  • EPC contracts
  • solar power plant
  • effective indicators in selecting EPC model
  • P. EPC