نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

2 عضو هیات علمی جهاددانشگاهی صنعتی شریف- مدیر آزمایشگاه اپتیک - مدیر طرح و برنامه

3 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده

توجه جامعه جهانی به منابع انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدیروند غالب در قرن حاضر خواهد بود و در این مسیر، سامانه‌های فتوولتائیک یکی از پرکاربرد‌ترین و مقبول‌ترین نوع استفاده از انرژی خورشیدی محسوب می‌شود و در ایران نیز پروژه‌های مختلف تحقیقاتی- اجرایی در زمینه احداث نیروگاه‌های فتوولتائیک تعریف شده است. از جمله الزامات اصلی توسعه صنعت بومی احداث نیروگاه‌های فتوولتائیک در هر کشور، تدوین استانداردهای ملی است. در طول سال‌های گذشته اقدامات متعددی در این زمینه صورت گرفته است که البته، اغلب آنها به حوزه‌ی طراحی و ساخت انواع سلول‌های فتوولتائیک مربوط می‌گردد و در حوزه‌ی نیروگاهی فعالیت‌ها بسیار کم بوده است. در این راستا، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به‌عنوان نخستین حرکت ملی، تدوین استانداردهای ملی انرژی خورشیدی با محوریت نیروگاه خورشیدی را بر اساس استانداردهای معتبر بین‌المللی در دستور کار خود قرار داد. بخش اول این مقاله به گردآوری و پردازش استانداردهای معتبر بین‌المللی در زمینه فتوولتائیک و بخش دوم آن به اولویت‌بندی و انتخاب گزینه‌های مناسب برای پیشنهاد به سازمان ملی استاندارد اختصاص دارد. بر اساس تحلیل‌ها و شاخص‌های مورد نظر این مقاله، فهرست 20 استاندارد اولویت‌دار به سازمان ملی استاندارد پیشنهاد شد که برخی از آن‌ها در برنامه سازمان استاندارد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Collection and prioritization of international photovoltaic standards for compiling national standards focusing on PV power plant applications

چکیده [English]

Global Community tendency to renewable energies, especially solar energy, will be dominant trend in 21st century. In the case of solar energy, photovoltaic (PV) systems are considered as the most commonly used and widely accepted approach. Likewise in Iran, various research and executive projects have been defined in the field of PV power plants construction. National standards compilation is the main requirements for development of domestic PV power plants industry in every country. In this regard, several measures have been done in Iran over the past few years. However, most of them are related to design and construction of PV cells rather than power plants systems. To resolve this deficiency, and as a first national movement, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)-Sharif Branch began to compile national solar energy standards focusing on PV power plants with regard to creditable international standards. The first part of this article deals with collection and analysis of international creditable photovoltaic standards and the second part is dedicated to prioritization and selection of appropriate options (standards) in order to be offered to Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI). Based on criteria and analysis of this research, twenty most prioritized standards were selected and proposed to ISIRI, which some of them have been scheduled to be compiled in this Institute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photovoltaic Power Plant
  • Standard
  • Solar Cell
  • Inverter
  • Selection criteria
  • Standard Institutes