نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های نقشه‌های ‌راه‌ فناوری تهیه شده برای حوزه‌های مختلف صنعت است. بدین منظور تعدادی از نقشه‌های ‌راه تدوین شده برای حوزه‌های مختلف فناوری، اعم از داخلی و خارجی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی بر چگونگی تهیه این نقشه‌های ‌راه و نوع خروجی آنها تمرکز گردیده است. پس از معرفی نقشه‌های ‌راه به صورت مجزا، مقایسه‌ای بین آنها از جنبه‌های مختلف صورت پذیرفته و در نهایت موارد تشابه و تفاوت نقشه‌های راه فناوری شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که تنوعی از رویکردها جهت تهیه نقشه راه فناوری برای یک صنعت وجود داشته و نحوه تهیه نقشه راه فناوری وابستگی زیادی به اهداف و وضعیت موردنظر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The review and comparison of some applications of technology road map

چکیده [English]

The recognition of similarities and differences of the technology road maps prepared for different industrial areas is the main objective of this article. Therefore, some of the road maps both internal and external compiled for different technology areas are studied. In this study, it is focused on the method of these road maps preparation and the type of their outputs. Introducing these road maps separately, a comparison among them is performed from different aspects, and finally their similarities and differences are recognized. The results are indicating that there are variety of approaches for preparing technology road map of an industry, and it's preparation mostly depends on the desired objectives and status

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road map
  • technology road map
  • technology management