نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در چند سال اخیر فعالیت های سازماندهی شده در کشور به ایجاد رشد و پیشرفت در پاره ای از شاخص های علمی و فناوری کشور در زمینه نانو انجامیده است. توسعه نیروی انسانی، ارتقاء سطح یافته های علمی در قالب مقالات از این جمله اند. اما تحقق ثروت و توسعه رفاه اجتماعی در پرتو توسعه و کاربست نانو فناوری هنگامی محقق می شود که یافته های تحقیقاتی در چارچوب فناوری به توسعه بنگاه های جدید و یا بهبود کارایی و رقابت پذیری بنگاه های موجود منجر گردد. این نوشتار چالش ها و فرصت های فرا روی این موضوع را مرور می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The obstacles of nano technology commercialization

چکیده [English]

In recent years, organized activities in the country have been resulted in creating the growth and development of some scientific and technological indices in the field of nano. Among these indices are the human resource development, and the promotion of the scientific findings level in the form of articles. But in the light of development and utilization of nano technology the wealth fulfillment and social welfare development can only be achieved when the research findings within the framework of technology result in new institutions development, or the improvement of efficiency and competitiveness of the present ones. The challenges and opportunities ahead are reviewed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano technology
  • Commercialization
  • national program
  • advanced technologies