نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 سرپرست گروه سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 گروه سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

امروزه مهم ترین نیاز جوامع برای تحقق اهداف و بازنماندن از قافله جهانی، توسعه علم و فناوری است؛ شناسایی و تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری نیز به نوبه خود، از مهم ترین پیش‌نیازهای توسعه علم و فناوری به شمار می‌آید. در این مقاله برآنیم تا ضمن برشمردن مهم‌ترین عوامل دخیل در تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری، اصول و نمایی کلی از روش(های) تعیین این اولویت‌ها را مناسب حال ایران امروز ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The principles of research and technology priorities determination

چکیده [English]

The most important need of today's societies is to develop the science and technology in order to achieve their objectives and to stop lagging behind. Also, the most important prerequisites of the science and technology development is to realize and determine the priorities of research and technology. Having enumerated the most important factors involved in determining the above mentioned priorities, the principles and general view of the related methods suitable for Iran are presented in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • state needs and privileges
  • research and technology issues
  • attractiveness matrix feasibility