انتخاب مدل مناسب EPC در پروژه‌های احداث نیروگاه خورشیدی مگاواتی
1. انتخاب مدل مناسب EPC در پروژه‌های احداث نیروگاه خورشیدی مگاواتی

علیرضا آخوندی؛ مهرنوش بسته نگار؛ ندا گلشن؛ فرحناز زینالی

دوره 11، شماره 21 ، تابستان 1392، ، صفحه 75-86

چکیده
  قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت(EPC)، یکی از انواع قراردادهای رایج در دنیای امروز است به‌خصوص هنگامی که بخش دولتی بخواهد از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی و خارجی در طراحی و ساخت پروژه‌های زیربنایی ...  بیشتر