مقاله علمی
توسعه فناوری در عصر مفهومی: تعاریف، مفاهیم و الزامات
1. توسعه فناوری در عصر مفهومی: تعاریف، مفاهیم و الزامات

مهرداد شفیعی؛ منوچهر منطقی

دوره 12، شماره 23 ، بهار 1393، صفحه 1-10

چکیده
  پس از گذار بشر از عصر کشاورزی به عصر صنعت و از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اکنون پارادایم جدیدی در اقتصاد و جامعه کشورهای توسعه یافته در حال شکل گیری و رشد است که از آن با عنوان عصر مفهومی یاد می شود. ما از ...  بیشتر
مقاله علمی
شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی تاثیر گذار در تجاری سازی فناوری نانو در صنعت غذایی ایران
2. شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی تاثیر گذار در تجاری سازی فناوری نانو در صنعت غذایی ایران

مجید محمدی

دوره 12، شماره 23 ، بهار 1393، صفحه 11-20

چکیده
  تجاری سازی و ایجاد کسب و کار از طریق فناوری نانو به عنوان یک هدف و آرمان مورد توجه کشورها و شرکت های مختلف دنیا قرار گرفته است. فناوری نانو در برگیرنده فرصت های کسب و کاری ویژه برای تک تک شرکت ها مزایای ...  بیشتر
مقاله علمی
تاثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار و مزیت رقابتی پایدار در بنگاه های صنعتی
3. تاثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار و مزیت رقابتی پایدار در بنگاه های صنعتی

حجت الله حاجی حسینی؛ احسان نورزاد مقدم

دوره 12، شماره 23 ، بهار 1393، صفحه 21-30

چکیده
  از آنجا که میزان سود آوری در یک بنگاه صنعتی تعیین کننده عملکرد کسب و کار و کسب مزیت رقابتی مناسب برای آن بنگاه است مطالعات متعددی در مورد عمکرد کسب وکار ومزیت رقابتی بنگاه ها صورت گرفته است. هدف این تحقیق ...  بیشتر
مقاله علمی
شبکه نوآوری در محصولات با سیستم های پیچیده
4. شبکه نوآوری در محصولات با سیستم های پیچیده

مهرداد شفیعی؛ مهدی الیاسی

دوره 12، شماره 23 ، بهار 1393، صفحه 31-40

چکیده
  پیدایش مفهوم "محصولات با سیستم های پیچیده" ابتدا از ادبیات سیستم های نظامی ، پیچیدگی های سیستم، مکتب سیستم های فنی بزرگ، مدیریت پروژه و مطالعات سازمان صنعتی آغاز شد. محصولات پیچیده از لحاظ فنی در شرکت ...  بیشتر
مقاله علمی
تأمّلاتی در نقشه ی جامع علمی کشور با هدف غنابخشی به ویراست های آینده ی نقشه
5. تأمّلاتی در نقشه ی جامع علمی کشور با هدف غنابخشی به ویراست های آینده ی نقشه

امیر حسین رهبر؛ علیرضا نصراصفهانی؛ محمد عسکریان

دوره 12، شماره 23 ، بهار 1393، صفحه 41-58

چکیده
  خوشبختانه پس از ابلاغ نقشه‌ی جامع در واپسین روزهای سال 1389، فضایی برای اهل نظر پدید آمده است تا فارغ از جنجالهای سیاسی و علیرغم نقاط قوت فراوان نقشه، فرصت‌هایی برای بهبود نقشه در ویراست‌های بعدی پیشنهاد ...  بیشتر
مقاله علمی
بررسی ابهامات و نوع‌شناسی دوسوتوانی سازمانی در سازمان های تکنولوژی محور
6. بررسی ابهامات و نوع‌شناسی دوسوتوانی سازمانی در سازمان های تکنولوژی محور

یعقوب ممبینی؛ مصطفی ابراهیم پور؛ محمود مرادی

دوره 12، شماره 23 ، بهار 1393، صفحه 59-72

چکیده
  یکی از ایده‌های اساسی علم سازمانی این است که سازمان باید بتواند از قابلیت‌های موجود خود استفاده کرده و همزمان علاوه بر اینکه وظایف گذشته خود را به‌طور دقیق انجام دهد، توانایی‌های جدید و اساسی را بیابد. ...  بیشتر