مقاله علمی
ارائه چارچوب مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد سازمان‌های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی
1. ارائه چارچوب مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد سازمان‌های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی

یعقوب ممبینی؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم پور

دوره 13، شماره 25 ، بهار 1394، صفحه 3-14

چکیده
  دوسوتوانی سازمانی ترکیبی از اکتشاف و بهره‌برداری است که رفتار سازمان‌ها را در رسیدن به سطح بالایی از بهره‌برداری و اکتشاف توصیف می‌کند. دوسوتوانی سازمانی به سازمان‌های فناوری محور اجازه می‌دهد که ...  بیشتر
مقاله علمی
مطالعه و تحلیل سازمان‌های نوآور و ساز و کارهای رهبری و هماهنگی این سازمان‌ها
2. مطالعه و تحلیل سازمان‌های نوآور و ساز و کارهای رهبری و هماهنگی این سازمان‌ها

مجتبی رفیعی؛ سید علی اکبر احمدی؛ ابوالحسن فقیهی؛ عباسعلی قدیریان

دوره 13، شماره 25 ، بهار 1394، صفحه 15-32

چکیده
  در دنیائی زندگی می‌کنیم که عدم اطمینان و ابهام در زمینه تغییرات فناوری، بازار، راهبردی‌های رقبا، انتظارات مشتریان و گروه‌های ذینفع دیگر، شرکت‌ها را به شد ت نگران حفظ مزیت‌های رقابتی و بقاء خود نموده ...  بیشتر
مقاله علمی
اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP
3. اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP

علی محمد مندگاری بامکان؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده قطری

دوره 13، شماره 25 ، بهار 1394، صفحه 33-44

چکیده
  یکی از دشوارترین چالش های پیش روی مدیران امروزی در دنیای متمدن نوآور، مدیریت ابزارهای متنوعی است که موجب رقابت پذیری پایدار در حوزه های علم و فناوری و محیط های تجاری می شود. مدیریت مؤثر زمانی رخ خواهد ...  بیشتر
مقاله علمی
ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص های مدیریت نوآوری در صنعت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی - مطالعه موردی : شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس
4. ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص های مدیریت نوآوری در صنعت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی - مطالعه موردی : شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

محمدحسن ناصرملی؛ عباس خمسه؛ علی رمضانی

دوره 13، شماره 25 ، بهار 1394، صفحه 45-58

چکیده
  عوامل زیادی بر فرایند نوآوری تاثیرگذار است و نوآوری با توجه به ماهیت خاص و ویژگی‌های ذاتی خود از عوامل مختلفی در داخل و خارج سازمان تاثیر می‌پذیرد که بدیهی است بر نحوه مدیریت این فرایند تاثیر بسزایی ...  بیشتر
مقاله علمی
ساز و کارهای انتقال فن‎آوری: ویژگی‌ها، اثرات و الگوها
5. ساز و کارهای انتقال فن‎آوری: ویژگی‌ها، اثرات و الگوها

وحید مرندی

دوره 13، شماره 25 ، بهار 1394، صفحه 59-74

چکیده
  فن‎آوری" که اهمیت آن در توسعه اقتصاد ملی، به خوبی درک شده است به عنوان یکی از اصلی‎ترین راهبردهای رقابتی ملل، مطرح می‎باشد. حرکت به سوی اقتصاد دانش‏بنیان، همگام با شتاب جهانی در توسعه فن‎آوری، ...  بیشتر
مقاله علمی
شناسایی عوامل موثر در سطح توانمندی فناورانه صنایع برق (مورد تحقیق: شرکت ایران ترانسفو )
6. شناسایی عوامل موثر در سطح توانمندی فناورانه صنایع برق (مورد تحقیق: شرکت ایران ترانسفو )

امراله دهقانی سانیج؛ علیرضا بهروزنیا

دوره 13، شماره 25 ، بهار 1394، صفحه 75-84

چکیده
  چکیده ارزیابی تکنولوژی ابزاری است، که به درک بهتر توانمندی تکنولوژی بنگاه و در نتیجه تصمیم‌گیری درمورد آن کمک می‌کند. لذا درجهت توسعه و بکارگیری تکنولوژی جدید بایستی ابتدا وضعیت تکنولوژی موجود را ارزیابی ...  بیشتر