مقاله علمی
همکاری های علمی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت (روند تاریخی، اهداف، چالش ها و سازوکارها)
همکاری های علمی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت (روند تاریخی، اهداف، چالش ها و سازوکارها)

مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ سید رضا سلامی

دوره 14، شماره 27 ، اردیبهشت 1395، صفحه 5-16

چکیده
  دانشگاه ها و صنایع از مهمترین و اثرگذارترین نهادها در توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی و فناورانه جوامع هستند. به همین دلیل، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحولات ...  بیشتر
مقاله علمی
بررسی تاثیر قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان)
بررسی تاثیر قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان)

محمد رمضانیان؛ آسیه صفردوست؛ عاطیه صفردوست

دوره 14، شماره 27 ، اردیبهشت 1395، صفحه 17-26

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد سازمانی و تببیین نقش قابلیت‌های سازمانی (قابلیت مدیریت مشتری، قابلیت مدیریت فرایند و قابلیت مدیریت عملکرد) در رابطه بین این دو متغیر است. تحلیل ...  بیشتر
مقاله علمی
مواجهه تحلیلی با چالشهای شکست در اجرای پروژه های مدیریت دانش در ایران
مواجهه تحلیلی با چالشهای شکست در اجرای پروژه های مدیریت دانش در ایران

نگار ارمغان

دوره 14، شماره 27 ، اردیبهشت 1395، صفحه 27-38

چکیده
  یکی از مشکلاتی که سازمانهای ایرانی همواره با آن مواجهند عدم اجرای موفق پروژه‌های مدیریت دانش در سازمانها است، که به یکی از دغدغه‌های تصمیم‌گیران تبدیل شده است. اینکه چرا پروژه‌های مدیریت دانش در ایران ...  بیشتر
مقاله علمی
مروری بر سیاست های موفق هم‌پایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه
مروری بر سیاست های موفق هم‌پایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه

مهدی الیاسی؛ محمدرضا عطارپور؛ محسن خوش سیرت

دوره 14، شماره 27 ، اردیبهشت 1395، صفحه 39-54

چکیده
  عبور از مرحله تقلید و رفتن به مرحله نوآوری برای کشورهای درحال توسعه آسان نیست و این کشورها ابتدا باید اکتساب و جذب فناوری را مدنظر قرار دهند تا به بلوغ صنعتی دست یابند. این بلوغ به طور اجتناب ناپذیری در ...  بیشتر
مقاله علمی
تأثیر پویایی فناورانه بر کارایی عملیاتی: نقش میانجی انعطاف‌پذیری تولید
تأثیر پویایی فناورانه بر کارایی عملیاتی: نقش میانجی انعطاف‌پذیری تولید

فاطمه رفیعی رشت آبادی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری

دوره 14، شماره 27 ، اردیبهشت 1395، صفحه 55-68

چکیده
  امروزه تغییرات سریع تکنولوژی، فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی را به‌طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. درواقع رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت‌ها به بهره‌برداری مناسب از تکنولوژی وابسته است. امروزه ...  بیشتر
مقاله علمی
موانع انتقال فناوری سیستم‌های اطلاعاتی در ایران
موانع انتقال فناوری سیستم‌های اطلاعاتی در ایران

محسن شفیعی نیک آبادی؛ زهرا احمدی

دوره 14، شماره 27 ، اردیبهشت 1395، صفحه 69-82

چکیده
  در محیط سرشار از پویایی و تغییر کنونی، یکی از مقوله‌های مهم که می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف سازمان به نحوی اثربخش یاری رساند تغییرات تکنولوژی مؤثر و انتقال تکنولوژی است. از آنجا که سیستم‌های اطلاعات ...  بیشتر