مقاله علمی
ارائه مدل نوآوری مبتنی بر مشتری با تمرکز بر روی مراحل اولیه فرآیند نوآوری محصول؛ در پارادایم نوآوری باز
1. ارائه مدل نوآوری مبتنی بر مشتری با تمرکز بر روی مراحل اولیه فرآیند نوآوری محصول؛ در پارادایم نوآوری باز

علی اصغر ملایی؛ بابک شیرازی؛ جواد سلطان زاده

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، صفحه 5-20

چکیده
  تحولات روزافزون فضای کسب وکار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده تا نقش نوآوری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. ...  بیشتر
مقاله علمی
مدل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مطالعه تطبیقی
2. مدل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مطالعه تطبیقی

امین پژوهش جهرمی؛ جواد پورکریمی؛ یعقوب انتظاری؛ امیرناصر اخوان

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، صفحه 21-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع در تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است که تا حد امکان حالات مختلف تجاری‌سازی را پوشش داده و ذی‌نفعان درگیر در این حوزه را در جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های فرارو ...  بیشتر
مقاله علمی
بررسی ظرفیت جذب دانش و فناوری صنایع تولیدی و خدماتی (بررسی موردی شرکتهای دارویی و بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
3. بررسی ظرفیت جذب دانش و فناوری صنایع تولیدی و خدماتی (بررسی موردی شرکتهای دارویی و بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

محمود مرادی؛ عاطیه صفردوست؛ یاسر صفردوست

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، صفحه 37-50

چکیده
  در محیط نوین کسب‌و‌کار که دو ویژگی اصلی آن ابهام و پیچیدگی است، مزیت رقابتی سازمان‌ها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آن‌ها باشد، به دانشی که در اختیار آن‌هاست بستگی دارد. یکی از مفاهیم مرتبط با ...  بیشتر
مقاله علمی
مدلی علّی برای اقدامات موجود در مدیریت چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی(مورد مطالعه: شرکت‌های تولید کننده سیستم‌های اطلاعاتی شهر تهران)
4. مدلی علّی برای اقدامات موجود در مدیریت چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی(مورد مطالعه: شرکت‌های تولید کننده سیستم‌های اطلاعاتی شهر تهران)

محسن شفیعی نیک آبادی؛ مسعود علیپور شیرازی

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، صفحه 51-72

چکیده
  هر محصول نرم افزاری دارای یک چرخه حیات است که آغاز حیات آن با پاسخگویی به نیاز کاربران یا به‌عنوان مفهوم یک محصول جدید آغاز شده و با منسوخ شدن یا از کار افتادن پایان می‌یابد. بنابراین چرخه حیات محصولات ...  بیشتر
مقاله علمی
شناسایی چالش‌ها و راهکارهای موفقیت تحقیق و توسعه(مورد مطالعه: مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
5. شناسایی چالش‌ها و راهکارهای موفقیت تحقیق و توسعه(مورد مطالعه: مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

علی اصغر سعدآبادی؛ حسین افتخاری؛ محمد مهدی دوالفقارزاده کرمانی

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، صفحه 73-86

چکیده
  امروزه و در شرایط فعلی کشور، رشد اقتصادی مستمر یکی از نیازهای اساسی به شمار می‌رود. در این میان، افزایش اثربخش و حساب شده‌ی مخارج تحقیق و توسعه و مدیریت کارآمد آن می‌تواند راه‌ حلی برای توسعه اقتصادی ...  بیشتر
مقاله علمی
رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو
6. رویکرد نوین نوآوری باز:مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افق های پیش رو

مهدی خالقی؛ مهدی الیاسی

دوره 14، شماره 28 ، آذر 1395، صفحه 87-100

چکیده
  امروزه دیگر اهمیت رویکرد باز به نوآوری و نقشی که در رشد بنگاه ها و توسعه کسب و کارهایشان می تواند داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست. پیشینه تحقیقاتی نوآوری باز تاکنون در زبان فارسی مورد توجه کافی قرار نگرفته ...  بیشتر