مقاله علمی
تاثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی بر قصد رفتاری مصرفکننده در صنعت مسکن
1. تاثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی بر قصد رفتاری مصرفکننده در صنعت مسکن

علیرضا مهپور؛ مهسا اکبری

دوره 19، شماره 44 ، تابستان 1400، صفحه 3-22

چکیده
  امروزه فناوری واقعیت مجازی به عنوان ابزاری نوین، توسط سازمانهای مختلف به کار گرفته شده و تحقیقات فراوانی نیز در خصوص چگونگی تاثیر آن بر رفتار مصرفکنندگان، انجام شده است. اما علیرغم مطالعات گسترده، در ...  بیشتر
مقاله علمی
همسویی راهبرد‌های نوآوری و محیط کسب‌و‌کار به منظور بهبود عملکرد تجاری در صنعت پلاستیک
2. همسویی راهبرد‌های نوآوری و محیط کسب‌و‌کار به منظور بهبود عملکرد تجاری در صنعت پلاستیک

جلال سیفی؛ عباس خمسه

دوره 19، شماره 44 ، تابستان 1400، صفحه 23-38

چکیده
  ازآنجا که بازده تولید شده از پیاده‌سازی نوآوری در بنگاه‌ها جهت کسب مزیت رقابتی و درنهایت داشتن عملکرد بهتر، ماحصل تعامل بین محیط کسب‌و‌کار، راهبرد‌های نوآوری و قابلیت‌های شرکت‌ها است؛ و اینکه تاکنون ...  بیشتر
مقاله علمی
توسعه همکاری فناورانه دانشگاه و صنعت با بکارگیری درس آموخته ها و تجربیات موفق جهانی
3. توسعه همکاری فناورانه دانشگاه و صنعت با بکارگیری درس آموخته ها و تجربیات موفق جهانی

آرمان احمدی زاد؛ خسرو اکبری؛ محمد حسین ذنوبی؛ حیدر محمدی

دوره 19، شماره 44 ، تابستان 1400، صفحه 39-56

چکیده
  با توجه به برنامه‌های توسعه علمی در سال‌های اخیر، رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور رخ داده است، ولی آنچه که می‌تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره بزند، بکارگیری و تجاری‌سازی این دستاوردهای ...  بیشتر
مقاله علمی
یک دهه حضور نوآوری باز در نشریات معتبر علمی ایران (مرور سیستماتیک)
4. یک دهه حضور نوآوری باز در نشریات معتبر علمی ایران (مرور سیستماتیک)

امیر حکاکی؛ زهرا بیابانی؛ زکیه خیرالدین

دوره 19، شماره 44 ، تابستان 1400، صفحه 57-68

چکیده
  امروزه با افزایش عدم قطعیت در بازارهای رقابتی، نوآوری یکی از راه حل هایی است که منجر به کسب مزیت رقابتی و افزایش توانمندی سازمان می شود. هنری چسبرو در سال 2003 با هدف ارتقاء عملکرد سازمان ها پارادایم جدیدی ...  بیشتر
مقاله علمی
نوآوری ها و فناوری های نوین در صنعت بیمه
5. نوآوری ها و فناوری های نوین در صنعت بیمه

مهرداد خطیبی؛ مهین رحیم پور

دوره 19، شماره 44 ، تابستان 1400، صفحه 69-86

چکیده
  یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورها، میزان توسعه‌ صنعت بیمه در آن کشورها است. در سال‌های اخیر، توجه سیاست‌گذاران بر فراگیری فناوری مالی به‌ویژه در بخش بیمه به‌عنوان یکی از ارکان صنعت مالی ...  بیشتر