مقاله علمی
تاثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی بر قصد رفتاری مصرفکننده در صنعت مسکن

علیرضا مهپور؛ مهسا اکبری

دوره 19، شماره 44 ، تیر 1400، صفحه 3-22

چکیده
  امروزه فناوری واقعیت مجازی به عنوان ابزاری نوین، توسط سازمانهای مختلف به کار گرفته شده و تحقیقات فراوانی نیز در خصوص چگونگی تاثیر آن بر رفتار مصرفکنندگان، انجام شده است. اما علیرغم مطالعات گسترده، در ایران و به ویژه در صنعت مسکن، تاکنون پژوهشی در این حوزه مشاهده نشده است و شکاف تحقیقاتی و عملی وجود دارد. از طرفی، با توجه به اپیدمی ...  بیشتر

مقاله علمی
همسویی راهبرد‌های نوآوری و محیط کسب‌و‌کار به منظور بهبود عملکرد تجاری در صنعت پلاستیک

جلال سیفی؛ عباس خمسه

دوره 19، شماره 44 ، تیر 1400، صفحه 23-38

چکیده
  ازآنجا که بازده تولید شده از پیاده‌سازی نوآوری در بنگاه‌ها جهت کسب مزیت رقابتی و درنهایت داشتن عملکرد بهتر، ماحصل تعامل بین محیط کسب‌و‌کار، راهبرد‌های نوآوری و قابلیت‌های شرکت‌ها است؛ و اینکه تاکنون مطالعاتِ قابل‌توجهی در مورد برهم‌کنشِ محیط کسب‌و‌کار (به‌عنوان عامل بیرونی) و راهبرد‌های نوآوری بر عملکرد شرکت ها صورت نگرفته ...  بیشتر

مقاله علمی
توسعه همکاری فناورانه دانشگاه و صنعت با بکارگیری درس آموخته ها و تجربیات موفق جهانی

آرمان احمدی زاد؛ خسرو اکبری؛ محمد حسین ذنوبی؛ حیدر محمدی

دوره 19، شماره 44 ، تیر 1400، صفحه 39-56

چکیده
  با توجه به برنامه‌های توسعه علمی در سال‌های اخیر، رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور رخ داده است، ولی آنچه که می‌تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره بزند، بکارگیری و تجاری‌سازی این دستاوردهای علمی در جهت تعالی جامعه است. جامعة دارای صنعت پیشرو و دانش‌محور، نیاز به هدف‌گذاری و درک درستی از گروه ‌های مؤثر دارد. نحوه همکاری ...  بیشتر

مقاله علمی
یک دهه حضور نوآوری باز در نشریات معتبر علمی ایران (مرور سیستماتیک)

امیر حکاکی؛ زهرا بیابانی؛ زکیه خیرالدین

دوره 19، شماره 44 ، تیر 1400، صفحه 57-68

چکیده
  امروزه با افزایش عدم قطعیت در بازارهای رقابتی، نوآوری یکی از راه حل هایی است که منجر به کسب مزیت رقابتی و افزایش توانمندی سازمان می شود. هنری چسبرو در سال 2003 با هدف ارتقاء عملکرد سازمان ها پارادایم جدیدی را تحت عنوان نوآوری باز معرفی نمود. در ایران، مفهوم نوآوری باز از ابتدای دهه 90 وارد پژوهش های حوزه مدیریت گردید. پژوهش حاضر تلاش دارد ...  بیشتر

مقاله علمی
نوآوری ها و فناوری های نوین در صنعت بیمه

مهرداد خطیبی؛ مهین رحیم پور

دوره 19، شماره 44 ، تیر 1400، صفحه 69-86

چکیده
  یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورها، میزان توسعه‌ صنعت بیمه در آن کشورها است. در سال‌های اخیر، توجه سیاست‌گذاران بر فراگیری فناوری مالی به‌ویژه در بخش بیمه به‌عنوان یکی از ارکان صنعت مالی و یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد‌ معطوف شده است. استفاده از فناوری در صنعت بیمه به‌منظور دسترسی بیشتر افراد به خدمات مالی، بیش از پیش ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و تحلیل موانع پذیرش فناوری سبز (شرکت توزیع نیروی برق زنجان)‏

ابراهیم رجب پور؛ محمد مرادی؛ عبدالکریم حسین پور

دوره 19، شماره 44 ، تیر 1400، صفحه 87-94

چکیده
  با توجه به افزایش تقاضاها برای حفاظت از محیط‌زیست از سوی ذینفعان مختلف؛ اتخاذ یک راه‌حل ‏فناورانه سبز متناسب با ‏ویژگی‌های عملیاتی هر سازمان، وظیفه‌ای اساسی برای دستیابی به مدیریت پایدار ‏از سوی مدیران سازمان‌ها است. از این‌رو، هدف پژوهش ‏حاضر، شناسایی و تحلیل موانع پذیرش ‏فناوری سبز در صنعت برق است. پژوهش حاضر به لحاظ ...  بیشتر