مقاله علمی
مهندسی زیرساخت‌های فناوری مبتنی بر معماری سازمانی(مطالعه موردی: سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی)
1. مهندسی زیرساخت‌های فناوری مبتنی بر معماری سازمانی(مطالعه موردی: سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی)

پریا صمدی پرویزنژاد؛ جاوید قهرمانی نهر؛ نجف قراچورلو؛ ولی اله روشن

دوره 20، شماره 47 ، اردیبهشت 1401، صفحه 3-16

چکیده
  معماری سازمانی ساختاری مفهومی برای سازمان‌دهی و طبقه‌بندی اطلاعات مرتبط در یک حوزه می‌باشد که چارچوب آن به عنوان یک مرجع مورد استفاده برای آماده‌سازی لایه‌های معماری سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...  بیشتر
مقاله علمی
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه یک سازمان تحقیقاتی)
2. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه یک سازمان تحقیقاتی)

ابراهیم محمودزاده؛ مهران کشتکار هرانکی؛ جلال نوری؛ حجت اله مومیوند

دوره 20، شماره 47 ، اردیبهشت 1401، صفحه 17-28

چکیده
  توانایی و قابلیت سازمان‌ها در مدیریت بحران‌ها و چالش‌ها، تأثیر قابل توجهی بر تاب‌آوری جامعه دارد. سازمان‌ها در زمان‌های بحران خدمات ضروری ارائه می‌کنند و نقش بسیار مهمی در سرعت بازگشت جامعه به شرایط ...  بیشتر
مقاله علمی
مقدمه ای بر تحلیل پوششی داده ها و کاربرد آن در صنعت نفت
3. مقدمه ای بر تحلیل پوششی داده ها و کاربرد آن در صنعت نفت

الهام حسین زاده؛ نسیم نصرآبادی؛ جواد طیبی

دوره 20، شماره 47 ، اردیبهشت 1401، صفحه 29-40

چکیده
  تحلیل پوششی داده‌ ها یکی از کاربردی‌ ترین شاخه های تحقیق در عملیات است که با استفاده از مدل‌ های برنامه‌ ریزی خطی به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می‌ پردازد. در این مقاله مفاهیم اولیه و مدل‌ ...  بیشتر