مقاله علمی
مطالعه تطبیقی مدل‌های کسب‌وکار شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند با تمرکز بر وضعیت حقوقی رانندگان در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

منصور امینی؛ صادق صیادی

دوره 20، شماره 49 ، آبان 1401، صفحه 3-20

چکیده
  امروزه فناوری‌های نوین همواره در حال تغییر ساختار حقوقی صنایع مختلف هستند. در صنعت حمل‌ونقل و به‌طور خاص در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل نیز وضعیت حقوقی رانندگان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. شرکت‌ها مدعی می‌باشند که صرفاً واسطه میان رانندگان و کاربران مسافر هستند و بیش از این نقشی در حمل‌ونقل ندارند اما ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیلی بر نقش گرایش ها و اقدامات مدیریت استعداد بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه در پارک علم و فناوری کردستان

آرمان احمدی زاد؛ پرویز کفچه؛ هادی نوروزی مظفری؛ حیدر محمدی

دوره 20، شماره 49 ، آبان 1401، صفحه 21-36

چکیده
  در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای ماندگاری در رقابت با سایر رقبا، باید عملکرد خود را ارتقا بخشیده و در تلاش ایجاد فرصت‌هایی برای جذب استعدادهای برتر باشند. هدف از انجام این پژوهش نیز مشخص کردن نقش گرایش ها و اقدامات مدیریت استعداد بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه شرکت‌های فعال در پارک علم و فناوری استان کردستان می باشد. پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی نقش ابعاد فرهنگ سازمانی در توسعه و بهبود تکنولوژی سازمانی

ناصر شیرینی؛ حسین مهدی پور

دوره 20، شماره 49 ، آبان 1401، صفحه 37-48

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه و بهبود تکنولوژی سازمانی انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد و از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری را تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در کشور ایران تشکیل داده است که در زمان جمع‌آوری داده‌های تحقیق تعداد آنها بالغ بر 2221 شرکت بوده ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروی بدون راننده با روش آینده نگاری

حمید حنیفی؛ عادل آذر؛ منوچهر منطقی

دوره 20، شماره 49 ، آبان 1401، صفحه 63-78

چکیده
  به طور بنیادی، جابجایی توسط سه جزء سیستم از قبیل: خودرو، راننده و زیرساخت حمل و نقل تضمین می شود. با گذشت زمان، خودروها و زیرساخت از طریق بهبود فناورانه، پیشرفت چشمگیری داشته اند. اما تنها جزء ثابت این سیستم که به علت محدویت های انسانی در رانندگی هنوز پرخطر است، انسان می باشد. راه حل پیشنهادی دانشمندان برای حل این جزء نیز استفاده از ...  بیشتر