مقاله علمی
بررسی تاثیر تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت‌های بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط

موسی کریمی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده

دوره 20، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 3-16

چکیده
  هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تاثیر تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت­های بازاریابی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی قرار می­گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات­گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می­شود. برای سنجش متغیرهای ...  بیشتر

مقاله علمی
پیش بینی قمیت خودرو های تولید داخل در بازار بر اساس مدل سیستم داینامیک

عزیزاله جعفری؛ ندا قویدست؛ محسن باقری

دوره 20، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 17-26

چکیده
  اساسی‌ترین شاخص توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای مترقی و توسعه یافته، صنعت خودروسازی آن کشور می‌باشد ایران تا سال 2009 جزو ۱۸ خودروساز برتر جهان و جزو بزرگترین خودروساز خاورمیانه محسوب می‌شد که متاسفانه در چند سال اخیر فراوانی اشکالات و انتقادات به کیفیت و قیمت این خودروها تاثیر زیادی در این جایگاه و رتبه از خود به ...  بیشتر

مقاله علمی
ضرورت‌ها و رویکردهای استانداردسازی یک فناوری نوظهور: مطالعه تطبیقی استانداردسازی فناوری نانو در کشورهای منتخب

مجتبی بحیرائی؛ منوچهر منطقی؛ عباس خمسه

دوره 20، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 29-48

چکیده
  با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت فناوری نانو، تجاری‌سازی آن مستلزم ایجاد یک نظام تنظیم‌گری مناسب بوده که پیش‌نیاز آن، استانداردسازی فناوری است. استانداردسازی فناوری از یک سو، زیرساخت‌های ایمنی، سلامت و محیط‌زیست را فراهم کرده و از سویی دیگر، زمینه‌های لازم برای تجاری‌سازی و رقابت‌پذیری جهانی را تسهیل می‌کند. این ...  بیشتر

مقاله علمی
ارایه مدلی برای ارزیابی موفقیت تجاری سازی فناوری

جعفر یزدی مقدم

دوره 20، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 49-74

چکیده
  شواهد متعدد از سراسر دنیا نشان می دهد، درصد اندکی از فناوری ها در زمینه تجاری سازی به موفقیت دست یافته اند. یکی از راهکارهای ارائه شده برای برطرف کردن مشکل تجاری سازی، ارزیابی موفقیت تجاری سازی فناوری ها، قبل از اجرای طرح است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر تجاری شدن موفق فناوری و تعیین اهمیت نسبی این عوامل برای ایجاد یک مدل ...  بیشتر

مقاله علمی
مدلسازی و سطح‌بندی عوامل اثرگذار بر رشد کسب و کارهای کارآفرینان قعر هرم (مورد مطالعه کمیته امداد امام خمینی ره)

فرشته انصاری؛ علی بدیع زاده؛ حجت اله عبدالملکی؛ روح اله زابلی

دوره 20، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 75-88

چکیده
  مطالعه کارآفرینی در قعر هرم، با چالشهای زیادی روبرو است چرا که اغلب مطالعات قعر هرم را مستثنی از مطالعات کار آفرینی در سطح جهان می‌کنند. مهمترین دلیل چنین امری را می‌توان در کم اهمیت دانستن فقر در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در حوزه کسب و کار دانست و باید این مناطق را مهمترین مناطق مطالعات کسب و کاری جهان ارزیابی نمود. بنابراین ...  بیشتر