مقاله علمی
سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بی همتای ارزش آفرینی
1. سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بی همتای ارزش آفرینی

سید محمد باقری زاده

دوره 9، شماره 17 ، بهار 1390، صفحه 5-14

چکیده
  درک مفهوم و کاربرد علم و فناوری در موفقیت جوامع نقش بنیادین دارد. اهمیت فزاینده علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه در همه ابعاد -توسعه پایدار- جایگاه ویژه ای به مباحث و زمینه های کلی معطوف به آن، نظیر: ...  بیشتر
مقاله علمی
تحلیلی راهبردی از وضعیت سازمان‌های پژوهش و فناوری کشور
2. تحلیلی راهبردی از وضعیت سازمان‌های پژوهش و فناوری کشور

رضا بندریان؛ مهدی بندریان

دوره 9، شماره 17 ، بهار 1390، صفحه 15-24

چکیده
  با توجه به روند سریع گسترش سازمان‌های پژوهش و فناوری در کشور و الزامات سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در خصوص هدف‌گذاری در مورد کسب موقعیت اول در عرصه علم و فناوری در منطقه برای ایران اسلامی، این تحقیق تلاش ...  بیشتر
مقاله علمی
تبیین نظام‌مند توانمندی نوآوری در سطح ملی
3. تبیین نظام‌مند توانمندی نوآوری در سطح ملی

سعید شجاعی؛ علی بی تعب؛ سید سعید منجم زاده

دوره 9، شماره 17 ، بهار 1390، صفحه 25-40

چکیده
  ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده ای در این حوزه انجام گرفته و مدل های مختلفی نیز برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری ...  بیشتر
مقاله علمی
اهمیت مستندسازی و رعایت حقوق مالکیت فکری جهت توسعه نوآوری و مدیریت فناوری در صنایع کشور
4. اهمیت مستندسازی و رعایت حقوق مالکیت فکری جهت توسعه نوآوری و مدیریت فناوری در صنایع کشور

فریده پورسلیمانیان

دوره 9، شماره 17 ، بهار 1390، صفحه 41-52

چکیده
  در این نوشتار ضرورت تدوین نظام‌های کارآمد مستندسازی و رعایت حقوق مالکیت فکری به ویژه در هنگام طراحی و استقرار نظام ملی نوآوری و سیستم‌ ملی دانش تبیین می‌گردد و اثرات آنها در هنگام بهرهگیری از ...  بیشتر
مقاله علمی
نقش علوم مهندسی مبتنی بر شبیه‌سازی در توسعه فناوری (قسمت دوم)
5. نقش علوم مهندسی مبتنی بر شبیه‌سازی در توسعه فناوری (قسمت دوم)

محمد رضا معمار جعفری

دوره 9، شماره 17 ، بهار 1390، صفحه 53-68

چکیده
  در حالی که استفاده از شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای در علوم مهندسی در حدود نیم قرن پیش شروع شده است، تنها در دهه گذشته نظریه و فناوری شبیه‌سازی اثر عظیمی روی رشته‌های مهندسی گذاشته است. در این مقاله ...  بیشتر
مقاله علمی
ارائه الگوی مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایجاد و بررسی نرم افزار کتابخانه دیجیتال  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  اطلاعات ایران
6. ارائه الگوی مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایجاد و بررسی نرم افزار کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

مریم طاهری؛ اشرف نقی مهر طبائی

دوره 9، شماره 17 ، بهار 1390، صفحه 69-80

چکیده
  چکیده از مهیج‌ترین و جدال ‌برانگیزترین پدیده‌های اخیر مدیریتی، پدیده‌ای با نام مهندسی مجدد فرایند‌های کسب و کار می‌باشد که با کلماتی چون «طراحی دوباره»، «نوآوری فرایندها»، ...  بیشتر
مقاله علمی
برنامه ریزی کمی راهبردی و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه علامت تجاری با استفاده از ماتریس QSPM
7. برنامه ریزی کمی راهبردی و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه علامت تجاری با استفاده از ماتریس QSPM

امید بشردوست؛ محمدرضا شجاعی؛ محسن منصوری

دوره 9، شماره 17 ، بهار 1390، صفحه 83-94

چکیده
  صنعت لبنی یکی از مهمترین بازارهایی است که رشد و پیشرفت فناوری ماشین آلات، بهره مندی از تجربیات افراد متخصص، توسعه رشته های صنایع غذایی و نیز پیشرفت های علمی موجود در این زمینه، محیطی بسیار پر رقابت ایجاد ...  بیشتر