مقاله علمی
انتقال فرهنگ و انتقال تکنولوژی
1. انتقال فرهنگ و انتقال تکنولوژی

سید رضا صفوی نائینی

دوره 4، شماره 10 ، تابستان 1385، صفحه 5-9

چکیده
  در نوشتاری که در پیش رو دارید، تعاریف مختلف فرهنگ و تعریف نسبتا متفاوتی با تعاریف مرسوم از تکنولوژی ارائه خواهند شد. در ادامه، مولفه های اصلی فرهنگ که نقش اساسی در توسعه فرهنگ را دارد، با شرح بیشتری مورد ...  بیشتر
مقاله علمی
ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور
2. ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور

عبدالعلی رضایی

دوره 4، شماره 10 ، تابستان 1385، صفحه 10-27

چکیده
  صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه ...  بیشتر
مقاله علمی
برنامه ریزی پابرجا در حوزه تکنولوژی
3. برنامه ریزی پابرجا در حوزه تکنولوژی

عقیل ملکی فر

دوره 4، شماره 10 ، تابستان 1385، صفحه 28-35

چکیده
  در شرایط فعلی، پیش بینی افق های دور که لازمه برنامه ریزی استراتژیک است، با دشواری صورت می گیرد و گاه چنان حوادث غیرمنتظره روی می دهند که همچون "سونامی" بنیاد سیاست ها با استراتژی بلندمدت را به هم می ریزد. ...  بیشتر
مقاله علمی
توسعه تکنولوژی و اثرات آن بر محیط زیست
4. توسعه تکنولوژی و اثرات آن بر محیط زیست

رضا ناد

دوره 4، شماره 10 ، تابستان 1385، صفحه 36-44

چکیده
  گسترش روزافزون تکنولوژی در زندگی بشر، موجب آلودگی های گوناگون در محیط زیست شده و تعادل و تناسب آن را برهم زده است. در کشور ایران نیز به مقوله محیط زیست و ارتباط آن با پیشرفت و توسعه فناوری هنوز به شکل منطقی ...  بیشتر
مقاله علمی
رابطه انسان، معماری و تکنولوژی
5. رابطه انسان، معماری و تکنولوژی

محسن وفامهر؛ عباسعلی شاهرودی؛ همایون اربابیان

دوره 4، شماره 10 ، تابستان 1385، صفحه 45-55

چکیده
  تکنولوژی چیست؟ رابطه آن با انسان چگونه است و چه تاثیراتی بر یکدیگر می گذارند؟ تعاریف و تبیین های انجام گرفته پیرامون سوالات فوق، بسیار متعدد و مختلف است. بنابر تصور متعارف، تکنولوژی تنها ابزارهای دست ...  بیشتر
مقاله علمی
تاثیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی شرکت ها
6. تاثیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی شرکت ها

حافظ کیان ارثی

دوره 4، شماره 10 ، تابستان 1385، صفحه 56-65

چکیده
  امروزه مشکل طراحی ساختار سازمان ها به یک معضل ریشه ای تبدیل شده است که بدون توجه به متغیرهای اقتضایی و ابعاد ساختاری نتیجه ای نامطلوب به دنبال دارد. در ایران، آنچه که بیش از هر چیز دیگری در طراحی ساختار ...  بیشتر