مقاله علمی
بررسی عوامل موثر و ابعاد مختلف مدیریت توسعه تکنولوژی در هزاره سوم (قسمت اول)
1. بررسی عوامل موثر و ابعاد مختلف مدیریت توسعه تکنولوژی در هزاره سوم (قسمت اول)

مرتضی صادق عمل نیک

دوره 3، شماره 7 ، تابستان 1384، صفحه 5-36

چکیده
  نوشتار در پیش رو، شامل بررسی وضعیت گذشته و شناخت عناصر تکنولوژی است که در آن تکنولوژی از منظر اسلامی و الگویی برای توسعه دانش و تکنولوژی در نظام اسلامی معرفی شده است. همچنین، عوامل موثر در عقب ماندگی علمی ...  بیشتر
مقاله علمی
ضرورت و چگونگی حضور انگیزه های دینی به عنوان پشتوانه تولید
2. ضرورت و چگونگی حضور انگیزه های دینی به عنوان پشتوانه تولید

علی اکبر دانشمند

دوره 3، شماره 7 ، تابستان 1384، صفحه 37-44

چکیده
  این نوشتار پس از مروری بر وجود رابطه متقابل بین توسعه تکنولوژی و تولید، ضرورت پرداختن به توسعه تولید به عنوان بستر توسعه تکنولوژی را بیان داشته و با این مقدمه به شکل گیری جریان جسارت مصرف و افزایش عدم ...  بیشتر
مقاله علمی
انتقال فناوری صنایع هوایی در دهه سوم انقلاب
3. انتقال فناوری صنایع هوایی در دهه سوم انقلاب

عباس فلاح

دوره 3، شماره 7 ، تابستان 1384، صفحه 45-53

چکیده
  انتقال فناوری از راهکارهای بنیادین توسعه صنعتی است و از این رو بعنوان یک ضرورت، مورد استفاده حوزه های مختلف تخصصی است. عرصه هوایی نیز طی سالیان اخیر از این مقوله مستثنی نبوده و گام های مثبتی نیز در این ...  بیشتر
مقاله علمی
جهان آلومینیوم و جایگاه ایران در افق چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
4. جهان آلومینیوم و جایگاه ایران در افق چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا نوتاش

دوره 3، شماره 7 ، تابستان 1384، صفحه 54-75

چکیده
  صنعت تولید آلومینیوم با توجه به نیاز روزافزون به این فلز در صنایع مختلف کشور، در سال های اخیر مدنظر مسئولان اقتصادی قرار گرفته و جایگاه ویژه ای را در اقتصاد و صنعت به خود اختصاص داده است. مصرف بالای انرژی ...  بیشتر