مقاله علمی
بررسی تاثیر نوآوری های باز بر عملکرد نوآورانه اقتصادی و پایدار در واحدهای تحقیق و توسعه گروه مپنا
1. بررسی تاثیر نوآوری های باز بر عملکرد نوآورانه اقتصادی و پایدار در واحدهای تحقیق و توسعه گروه مپنا

الهام عیوض زاده؛ آرنوش شاکری

دوره 17، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 3-12

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوآوری‎های باز بر عملکرد نوآورانه اقتصادی و پایدار در واحدهای تحقیق و توسعه گروه مپنا با استفاده از تکنیک مدل‎سازی معادلات ساختاری، انجام گرفت.این پژوهش از نوع پژوهش‌های ...  بیشتر
مقاله علمی
مروری بر سیستم های تولید هوشمند و روندهای آینده
2. مروری بر سیستم های تولید هوشمند و روندهای آینده

سید قاسم سلیمی زاویه

دوره 17، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 13-24

چکیده
  تولید هوشمند که چهارمین انقلاب در صنعت تولید است.تولید هوشمند به دنبال ادغام روشهای پیشرفته تولید ، فناوریهای عملیاتی (OT) و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای ایجاد سیستمهای تولیدی با قابلیتهای بیشتر ...  بیشتر
مقاله علمی
بررسی مفهوم ارزشیابی نوآوری اجتماعی و ارائه چارچوب ارزیابی از طریق مرور ادبیات چند آوایی
3. بررسی مفهوم ارزشیابی نوآوری اجتماعی و ارائه چارچوب ارزیابی از طریق مرور ادبیات چند آوایی

علی اصغر سعدآبادی؛ سعید رمضانی؛ کیارش فرتاش

دوره 17، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 25-36

چکیده
  نوآوری اجتماعی به عنوان راهی جدید برای پرداختن به نیازهای پیچیده اجتماعی مطرح است. علاقه به نوآوری اجتماعی تا حدی شدت گرفته‌است که از آن، به عنوان یک جذابیت جهانی نام برده می‌شود. اندازه‌گیری نوآوری ...  بیشتر
مقاله علمی
طراحی پارک فناوری هوایی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها
4. طراحی پارک فناوری هوایی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها

علی حاجی غلام سریزدی؛ منوچهر منطقی

دوره 17، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 37-54

چکیده
  پارک فناوری هوایی با هدف حمایت از شرکت‌های هوایی در ایران تاسیس شده است. با توجه به ضرورت طراحی مدل مناسب برای ایجاد پارک فناوری هوایی بعنوان پارکی تخصصی و جدید و از آنجا که طراحی پارک امری پیچیده و پویا ...  بیشتر
مقاله علمی
بررسی ﺗﺄثیر مدیریت تکنولوژی بر کیفیت خدمات با ﺗﺄکید برنقش میانجی چابکی سازمانی در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایرتویا)
5. بررسی ﺗﺄثیر مدیریت تکنولوژی بر کیفیت خدمات با ﺗﺄکید برنقش میانجی چابکی سازمانی در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایرتویا)

علیرضا کوهی اقدم؛ الهام کوهی اقدم؛ ودود جوان امانی؛ امیر مشهدی محمدی

دوره 17، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 55-66

چکیده
  مدیریت تکنولوژی، کیفیت خدمات،چابکی سازمانی، شرکت ایرتویا.  بیشتر
مقاله علمی
نوآوری، عرصه تعامل بازیگران نوآوری با تکنیک‌های مدیریت نوآوری
6. نوآوری، عرصه تعامل بازیگران نوآوری با تکنیک‌های مدیریت نوآوری

علی محمد مندگاری بامکان

دوره 17، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 67-78

چکیده
  خلاقیت، شناخت مسأله، اجرا و ارزش برای حمایت از نوآوری لازم و ضروری هستند و به تنهایی هیچ‌کدام منجر به نوآوری نخواهند شد. فرد، تیم و یا سازمان‌ها بدون خلاقیت، قادر به تبدیل یک مسأله به فرصت و ایجاد ارزش ...  بیشتر