مقاله علمی
سنجش سطوح توانمندی های تکنولوژیک در صنعت آب وبرق
1. سنجش سطوح توانمندی های تکنولوژیک در صنعت آب وبرق

امین صادقی

دوره 10، شماره 19 ، تابستان 1391، صفحه 5-14

چکیده
  چکیده یکی از عوامل اساسی در عدم موفقیت بکارگیری تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی در بنگاههای کشورهای در حال توسعه ، عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های تکنولوژیک بنگاه و استفاده از آنها در جهت مزیت های نسبی ...  بیشتر
مقاله علمی
روش جدید جهت مدیریت سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به تولیدات پراکنده در کشور با استفاده از تکنیک آنتروپی و روش AHP
2. روش جدید جهت مدیریت سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به تولیدات پراکنده در کشور با استفاده از تکنیک آنتروپی و روش AHP

محمد ایمان غیاثی؛ محمد حسین شمس؛ محسن کیا

دوره 10، شماره 19 ، تابستان 1391، صفحه 15-26

چکیده
  افزایش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و محدودیت های تولید انرژی با استفاده از سوخت های فسیلی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به استفاده از واحدهای تولید پراکنده ترغیب نموده است. با وجود تکنولوژی های ...  بیشتر
مقاله علمی
بررسی پیامدهای حاصل از توسعه فناوری تولید و استفاده از سوخت های گیاهی در مقایسه با سوخت های فسیلی
3. بررسی پیامدهای حاصل از توسعه فناوری تولید و استفاده از سوخت های گیاهی در مقایسه با سوخت های فسیلی

بهلول ابراهیمی؛ مرتضی رحمانی

دوره 10، شماره 19 ، تابستان 1391، صفحه 27-38

چکیده
  نیاز رو به رشد به سوخت، بویژه سوخت های فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی، افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای، روند صعودی شکل گیری و توسعه تکنولوژی و کاهش ذخایر موجود این نوع سوخت ها باعث شده تا دانشمندان ...  بیشتر
مقاله علمی
روند جهانی تولید کنسانتره آهن و فولاد و ارائه روش های کاهش میزان انرژی مصرفی
4. روند جهانی تولید کنسانتره آهن و فولاد و ارائه روش های کاهش میزان انرژی مصرفی

فردیس نخعی؛ مالک نادری؛ مهدی ایران نژاد

دوره 10، شماره 19 ، تابستان 1391، صفحه 39-50

چکیده
  در این مقاله به تحلیل جریان تولید مواد و مصرف انرژی در صنایع معدنی آهن و فولاد در مقیاس جهانی، پرداخته می شود. این تحلیل ها نشان می دهد که تولید کنسانتره آهن جهان از 274 میلیون تن در سال 1950 به 3000 میلیون تن ...  بیشتر
مقاله علمی
فناوری ساخت میکرومتر اپتیکی دیجیتال بر پایه استفاده از فناوری‌های پیشرفته
5. فناوری ساخت میکرومتر اپتیکی دیجیتال بر پایه استفاده از فناوری‌های پیشرفته

عاطفه عجمی؛ ملیحه رنجبران؛ محسن بنجخی

دوره 10، شماره 19 ، تابستان 1391، صفحه 51-58

چکیده
  با پیشرفت فنآوری نیاز انسان به اندازه‌گیری‌های دقیق ابعادی گسترش یافته است به نحوی که امروزه اندازه‌گیری دقیق ابعاد قطعات یکی از بخش‌های مهم در فرآیند تولید، ساخت و کنترل کیفیت محصولات به شمار ...  بیشتر
مقاله علمی
مروری بر مدل‌های مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری
6. مروری بر مدل‌های مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری

رضا بندریان؛ احمد قضاتلو؛ مهدی بندریان

دوره 10، شماره 19 ، تابستان 1391، صفحه 59-72

چکیده
  سازمان‌های پژوهش و فناوری به منظور ایفای ماموریت خود باید رقابت‌پذیر، مشتری‌گرا و هزینه اثربخش باشند که این نیازمند اتخاذ رویکردهای راهبردی در مدیریت این سازمان‌هاست. با افزایش شدت رقابت جهانی، ...  بیشتر
مقاله علمی
بررسی تاثیر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات  ناجا
7. بررسی تاثیر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات ناجا

رضا سلامی؛ مرتضی خانی؛ علی صفاری دربرزی

دوره 10، شماره 19 ، تابستان 1391، صفحه 73-88

چکیده
  آینده نگاری به عنوان یک ابزار تحلیلی-چشم اندازی متمایز،توسعه پیدا کرده است:این ابزار آینده های آلترناتیو از فیلد های (رشته های)مختلف ذینفع، مورد توجه قرار می دهد و بدین ترتیب به فرآیندهای تصمیم گیری در ...  بیشتر