نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

مهرنوش

بسته نگار

استادیار

استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مهرداد

حسینی شکیب

استادیار

گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

هامون

شریفی میلانی

مربی

معاون پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

حمیدرضا

عطائیان

استادیار

مدیر فنی پروژهCVT

عباس

خمسه

دانشیار

هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

مهدی

خالقی

سایر

دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف (کریتیمیکس)

مصطفی

ابراهیم پور

دانشیار

دانشگاه گیلان

رضا

بندریان

استادیار

گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

محمدصادق

حاجی تاروردی

استادیار

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

سید علیرضا

فیض بخش

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

محمد

کریمی زارچی

استادیار

دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

محمد هادی

حاذقی

دانشیار

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

محمدصادق

سنگری

استادیار

حسین

عموزادخلیلی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

محمد حسن

ملکی

دانشیار

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه قم

حسن

فارسیجانی

محمد

خدابخشی

استادیار مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی تهران

جواد

سلطان زاده

سایر

دانشگاه علامه طباطبائی

خلیل

نوروزی

مربی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام حسین علیه السلام

کیومرث

اشتریان

دانشیار

دانشگاه تهران

محمد حسین

سلیمانی سروستانی

استادیار

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

احمد

موسایی

سایر

پژوهشگاه صنعت نفت