به اطلاع داوران محترم فصلنامه علمی-ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی می رساند:

1- جهت قبول داوری مقاله توسط سرکارعالی/جنابعالی با کلیک بر  لینک مربوطه وارد صفحه مربوط به مقاله شوید تا اطلاعات ثبت گردد.

2- با قبول داوری و کلیک بر لینک مربوطه، از طریق سامانه و به طور اتوماتیک ایمیلی برای سرکارعالی/جنابعالی ارسال خواهد شد که از طریق آن می توانید اطلاعات مقاله را به طور کامل مشاهده نمایید.

3- خواهشمند است با تکمیل نمودن فرم داوری مقاله به طور کامل و در نهایت ارسال نظر نهایی خود در مدت زمان مشخص شده، سردبیر این فصلنامه را از نظر نهایی خود مطلع نمایید.

تذکر 1: فقط با تکمیل فرم ارزیابی به صورت کامل است که می توانید آن را جهت سردبیر ارسال نمایید.

تذکر 2: لازم بذکر است داور محترم می تواند اصلاحات انجام شده در فایل مقالات را نیز برای سردبیر ارسال نماید.

این نشریه از داوران محترم جهت قبول ارزیابی مقالات این فصلنامه کمال تشکر و قدردانی را دارد.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
بهلول ابراهیمی کارشناس
مصطفی ابراهیم پور دانشگاه گیلان
علیرضا آخوندی استراتژی توسعه تکنولوژی عضو هیات علمی
نگار ارمغان مدیریت دانش عضو هیات علمی/ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
کیومرث اشتریان آینده نگاری تکنولوژی، بررسی مسائل سیاسی و روابط بین الملل بر توسعه تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، سیاستگذاری، سیاست های توسعه تکنولوژی، مدیریت دانش، نوآوری دانشگاه تهران
غلامرضا اصیلی سازمان های پژوهش و فناوری رئیس هیات علمی
نجف اللهیاری فرد عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
نرگس ایمانی پور توسعه تکنولوژی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حمید امین اسماعیلی جهاد دانشگاهی
فرنوش باقری
جعفر باقری نژاد انتقال تکنولوژی، نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا دانشکده مهندسی صنایع
غلامرضا بردبار
سید مجتبی برزین
مهرنوش بسته نگار استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
رضا بندریان بررسی عملکرد مراکز پژوهشی کشور در توسعه تکنولوژی، برنامه ریزی استراتژیک، تجاری سازی تکنولوژی، سازمان های پژوهش و فناوری گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت
امین پاداش کارشناس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
مرتضی پرهیزکار تجاری سازی تکنولوژی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی تهران
امین پژوهش جهرمی تجاری سازی تکنولوژی عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا پورعابدی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان دفتر مرکزی جهادانشگاهی
عزیراله جعفری
حسین چاجی تکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان خراسان رضوی
محمدصادق حاجی تاروردی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
حجت الله حاجی حسینی بررسی مسائل حقوق دارایی فکری در توسعه تکنولوژی، تحلیل یک تکنولوژی موردنظر، توسعه تکنولوژی، توسعه نوآوری، مالکیت معنوی، مبانی نظری توسعه تکنولوژی از جنبه های مختلف(اقتصادی،حقوقی، اجتماعی، صنعتی، محیط زیست و ...)، مدیریت انتقال تکنولوژی، مدیریت توسعه تکنولوژی، نظام توسعه تکنولوژی، نقد و بررسی انتقال یک تکنولوژی موردنظر رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علی حاجی کتابی مشاور ریاست دانشگاه علم و فرهنگ و مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه
محمد هادی حاذقی برنامه ریزی استراتژیک، کارآفرینی دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
کاووس حیدری
مجید حسنی پارسا توسعه تکنولوژی پژوهشگر گروه سیاست نو آوری و آینده نگاری پژوهشکده مطالعات فناوری
مهرداد حسینی شکیب برنامه ریزی استراتژیک گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران
اشکان حق بین
کوروس حمزه تحقیق و توسعه عضو هیات علمی
علی خاتمی فیروزابادی تکنولوژی عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی خاکزار بفروئی مدیریت دانش
مهدی خالقی سیاستگذاری علم و تکنولوژی دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف (کریتیمیکس)
محمد خدابخشی استادیار مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی تهران
رضا خدایی محمودی عضو هیئت علمی
حامد خراسانی طرقی گروه مدیریت، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
عباس خمسه ارزیابی توانمندی تکنولوژیک کلی یا موردی در سطح ملی، بنگاه و شرکت، ارزیابی یک تکنولوژی مورد نظر، استراتژی توسعه تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، نوآوری هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج
جهانگیر یداللهی فارسی تکنولوژی، توسعه نوآوری، کارآفرینی، نوآوری
مهدی ذاکری
رضا رادفر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
مرتضی رحمانی شبیه سازی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
آرش رزمی
بهنام رفیعی بررسی مدیریت دانش در توسعه تکنولوژی صنعتی
علی رنجبرکی
سیدحسام سجادی سسسسس
سید محمد سید حسینی استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
امیرعلی سیف الدین نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جواد سلطان زاده انتقال تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد حسین سلیمانی سروستانی تکنولوژی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدصادق سنگری تحقیق و توسعه Faculty of Fouman, College of Engineering, University of Tehran,
ابراهیم سوزنچی کاشانی نوآوری عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل شاه آبادی بررسی عملکرد مراکز پژوهشی کشور در توسعه تکنولوژی دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا شاهوردی تجاری سازی تکنولوژی، چشم انداز 1404 دانشگاه تربیت مدرس
سید محمود شریفی مدیر مطالعات فناوری سازمان هوافضا
هامون شریفی میلانی آینده نگاری تکنولوژی، برنامه ریزی استراتژیک معاون پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
--- شفیعی
محسن شفیعی نیک آبادی تجاری سازی تکنولوژی هییت علمی و مدیرگروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان
سید محمد صاحبکار خراسانی تکنولوژی، مدیریت دانش، نظام نوآور ملی، نوآوری
مرتضی صادق عمل نیک بررسی نقش فرهنگ ملی و اسلامی در توسعه تکنولوژی، مدیریت توسعه تکنولوژی استادیار دانشکده فنی و مهندسی
مصطفی صفدری رنجبر استراتژی توسعه تکنولوژی پژوهشگر حوزه مدیریت فناوری و نوآوری-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
عاطیه صفردوست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
افشین صندوقدار
رحمان صوفی فرد پژوهشگاه صنعت نفت
محمد طباطبایی قمی پژوهشکده توسعه تکتولوژی
عاطفه عجمی تحقیق و توسعه عضو هیات علمی جهاددانشگاهی صنعتی شریف- مدیر آزمایشگاه اپتیک - مدیر طرح و برنامه
حمیدرضا عطائیان مدیر فنی پروژهCVT
حسین عموزاد تحقیق و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
کیارش فرتاش نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
علی فرقانی استراتژی توسعه تکنولوژی، نقشه راه توسعه یک تکنولوژی مورد نظر پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
احمد فرمهینی سیاستگذاری علم و تکنولوژی
سید علیرضا فیض بخش عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
بهمن فکور تجاری سازی تکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران معاون پژوهشکده مطالعات فناوری
خسرو قبادی بررسی نقش فرهنگ ملی و اسلامی در توسعه تکنولوژی، فلسفه تکنولوژی، نقد و بررسی یک تکنولوژی مورد نظر پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی
خسرو قبادی 1 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
نجف قراچورلو برنامه ریزی استراتژیک عضو هیات علمی جهاد- معاون پژوهشی دانشگاه جامع تهران
محسن قرنفلی انتقال تکنولوژی، تجاری سازی تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، چشم انداز 1404، مدیریت توسعه تکنولوژی، نقشه راه تکنولوژی معاون آموزشی جهاددانشگاهی
حمیدرضا قمی مدیریت دانش مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران
جواد کاظم زاده خوئی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
مصطفی کریمیان اقبال تجاری سازی تکنولوژی
محمد کریمی زارچی کارآفرینی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امیررضا کنجکاو منفرد استاد مدعو دانشگاه یزد
زهره سادات گتمیری کارشناس ارشد پژوهشکده توسعه تکنولوژی
امیر گروسی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رجا
مهدی گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی مبینی دهکردی سیاستگذاری علم و تکنولوژی
ژاله مجیب
عنایت اله محرابی -----
مجید محمدی مدیریت توسعه تکنولوژی مدیر/ خرید خارج در وزارت دفاع
مسعود میرزرگر
طاهره میرعمادی مدیریت توسعه تکنولوژی عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
جعفر معصوم زاده جهاد دانشگاهی صنعتی شریف- پژوهشکده توسعه تکنولوژی
محمد حسن ملکی کارآفرینی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه قم
مهرداد منطقیان
علی مهدی زاده پژوهشکده توسعه تکنولوژی
احسان مهربان فر کارشناس برنامه‌ریزی استراتژیک
علی نایبی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و معاون پارک علم و فناوری فارس
رضا نقی زاده دانشگاه تربیت مدرس
جلال نوری هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
سیامک نوری دانشیار گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
خلیل نوروزی سیاستگذاری علم و تکنولوژی دکترای دانشگاه تهران و مدیر گفتمان سازی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
حسن هویدی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
حسین وحیدی