به اطلاع داوران محترم فصلنامه علمی توسعه تکنولوژی صنعتی می رساند:

1- جهت قبول داوری مقاله توسط سرکارعالی/جنابعالی با کلیک بر  لینک مربوطه وارد صفحه مربوط به مقاله شوید تا اطلاعات ثبت گردد.

2- با قبول داوری و کلیک بر لینک مربوطه، از طریق سامانه و به طور اتوماتیک ایمیلی برای سرکارعالی/جنابعالی ارسال خواهد شد که از طریق آن می توانید اطلاعات مقاله را به طور کامل مشاهده نمایید.

3- خواهشمند است با تکمیل نمودن فرم داوری مقاله به طور کامل و در نهایت ارسال نظر نهایی خود در مدت زمان مشخص شده، سردبیر این فصلنامه را از نظر نهایی خود مطلع نمایید.

تذکر 1: فقط با تکمیل فرم ارزیابی به صورت کامل است که می توانید آن را جهت سردبیر ارسال نمایید.

تذکر 2: لازم بذکر است داور محترم می تواند اصلاحات انجام شده در فایل مقالات را نیز برای سردبیر ارسال نماید.

این نشریه از داوران محترم جهت قبول ارزیابی مقالات این فصلنامه کمال تشکر و قدردانی را دارد.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علیرضا آخوندی استراتژی توسعه تکنولوژی عضو هیات علمی
مصطفی ابراهیم پور دانشگاه گیلان
بهلول ابراهیمی کارشناس
سید عباس ابراهیمی برنامه ریزی استراتژیک استادیار دانشگاه سمنان
آرمان احمدی زاد استراتژی توسعه تکنولوژی
نگار ارمغان مدیریت دانش عضو هیات علمی/ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
کیومرث اشتریان آینده نگاری تکنولوژی، بررسی مسائل سیاسی و روابط بین الملل بر توسعه تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، سیاستگذاری، سیاست های توسعه تکنولوژی، مدیریت دانش، نوآوری دانشگاه تهران
غلامرضا اصیلی سازمان های پژوهش و فناوری رئیس هیات علمی
محسن اکبری استراتژی توسعه تکنولوژی، برنامه ریزی استراتژیک، تجاری سازی تکنولوژی، فن بازار/ عرضه و تقاضای تکنولوژی، مدیریت دانش مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
نجف اللهیاری فرد عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
حمید امین اسماعیلی جهاد دانشگاهی
حمزه امین طهماسبی استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان
نرگس ایمانی پور توسعه تکنولوژی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
فرنوش باقری
جعفر باقری نژاد انتقال تکنولوژی، نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا دانشکده مهندسی صنایع
غلامرضا بردبار
سید مجتبی برزین
مهرنوش بسته نگار آینده نگاری تکنولوژی، استراتژی توسعه تکنولوژی، الگوی بومی توسعه تکنولوژی، بررسی عملکرد مراکز پژوهشی کشور در توسعه تکنولوژی، بررسی مدیریت دانش در توسعه تکنولوژی صنعتی، بررسی مسائل سیاسی و روابط بین الملل بر توسعه تکنولوژی، بررسی نقش فرهنگ ملی و اسلامی در توسعه تکنولوژی، برنامه ریزی استراتژیک، تحقیق و توسعه، توسعه تکنولوژی، توسعه نوآوری، سازمان های پژوهش و فناوری، فلسفه تکنولوژی، کارآفرینی، مدیریت پژوهش، مدیریت دانش، نظام نوآور ملی، نقشه راه تکنولوژی، نوآوری استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
رضا بندریان بررسی عملکرد مراکز پژوهشی کشور در توسعه تکنولوژی، برنامه ریزی استراتژیک، تجاری سازی تکنولوژی، سازمان های پژوهش و فناوری گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت
امین پاداش کارشناس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
مرتضی پرهیزکار تجاری سازی تکنولوژی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی تهران
امین پژوهش جهرمی تجاری سازی تکنولوژی عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا پورعابدی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان دفتر مرکزی جهادانشگاهی
عزیراله جعفری
حسین چاجی تکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان خراسان رضوی
محمدصادق حاجی تاروردی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
حجت الله حاجی حسینی بررسی مسائل حقوق دارایی فکری در توسعه تکنولوژی، تحلیل یک تکنولوژی موردنظر، توسعه تکنولوژی، توسعه نوآوری، مالکیت معنوی، مبانی نظری توسعه تکنولوژی از جنبه های مختلف(اقتصادی،حقوقی، اجتماعی، صنعتی، محیط زیست و ...)، مدیریت انتقال تکنولوژی، مدیریت توسعه تکنولوژی، نظام توسعه تکنولوژی، نقد و بررسی انتقال یک تکنولوژی موردنظر رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
علی حاجی کتابی مشاور ریاست دانشگاه علم و فرهنگ و مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه
محمد هادی حاذقی برنامه ریزی استراتژیک، کارآفرینی دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
فاطمه حافظی عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
مجید حسنی پارسا توسعه تکنولوژی پژوهشگر گروه سیاست نو آوری و آینده نگاری پژوهشکده مطالعات فناوری
مهرداد حسینی شکیب برنامه ریزی استراتژیک گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران
اشکان حق بین
کوروس حمزه تحقیق و توسعه عضو هیات علمی
کاووس حیدری
علی خاتمی فیروزابادی تکنولوژی عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی خاکزار بفروئی مدیریت دانش پژوهشکده توسعه تکنولوژی
مهدی خالقی سیاستگذاری علم و تکنولوژی دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف (کریتیمیکس)
محمد خدابخشی استادیار مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی تهران
رضا خدایی محمودی عضو هیئت علمی
حامد خراسانی طرقی گروه مدیریت، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
عباس خمسه ارزیابی توانمندی تکنولوژیک کلی یا موردی در سطح ملی، بنگاه و شرکت، ارزیابی یک تکنولوژی مورد نظر، استراتژی توسعه تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، نوآوری هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج
امراله دهقانی مدیریت توسعه تکنولوژی کارشناس/ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
مهدی ذاکری
رضا رادفر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
مرتضی رحمانی شبیه سازی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
آرش رزمی
بهنام رفیعی بررسی مدیریت دانش در توسعه تکنولوژی صنعتی
علی رنجبرکی
محمدرضا زاهدی کارآفرینی، مدیریت دانش دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدحسام سجادی سسسسس
رضا سلامی دانشکده مدیریت د انشگاه علامه طباطبایی تهران
جواد سلطان زاده انتقال تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد حسین سلیمانی سروستانی تکنولوژی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدصادق سنگری تحقیق و توسعه Faculty of Fouman, College of Engineering, University of Tehran,
ابراهیم سوزنچی کاشانی نوآوری عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
سید محمد سید حسینی استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
امیرعلی سیف الدین نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ابوالفضل شاه آبادی بررسی عملکرد مراکز پژوهشی کشور در توسعه تکنولوژی دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا شاهوردی تجاری سازی تکنولوژی، چشم انداز 1404 دانشگاه تربیت مدرس
هومن شبابی سیاستگذاری علم و تکنولوژی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل
سید محمود شریفی مدیر مطالعات فناوری سازمان هوافضا
هامون شریفی میلانی آینده نگاری تکنولوژی، برنامه ریزی استراتژیک معاون پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
--- شفیعی
محسن شفیعی نیک آبادی تجاری سازی تکنولوژی هییت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان
سید محمد صاحبکار خراسانی تکنولوژی، مدیریت دانش، نظام نوآور ملی، نوآوری
مرتضی صادق عمل نیک بررسی نقش فرهنگ ملی و اسلامی در توسعه تکنولوژی، مدیریت توسعه تکنولوژی استادیار دانشکده فنی و مهندسی
مصطفی صفدری رنجبر استراتژی توسعه تکنولوژی پژوهشگر حوزه مدیریت فناوری و نوآوری-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
عاطیه صفردوست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
افشین صندوقدار
رحمان صوفی فرد پژوهشگاه صنعت نفت
محمد طباطبایی قمی پژوهشکده توسعه تکتولوژی
عاطفه عجمی تحقیق و توسعه عضو هیات علمی جهاددانشگاهی صنعتی شریف- مدیر آزمایشگاه اپتیک - مدیر طرح و برنامه
حمیدرضا عطائیان مدیر فنی پروژهCVT
حسین عموزادخلیلی تحقیق و توسعه، توسعه صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
حسن فارسیجانی انتقال تکنولوژی
کیارش فرتاش سیاستگذاری علم و تکنولوژی، نوآوری استادیار دانشگاه شهید بهشتی
علی فرقانی استراتژی توسعه تکنولوژی، نقشه راه توسعه یک تکنولوژی مورد نظر پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
احمد فرمهینی سیاستگذاری علم و تکنولوژی
بهمن فکور تجاری سازی تکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران معاون پژوهشکده مطالعات فناوری
سید علیرضا فیض بخش عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
خسرو قبادی بررسی نقش فرهنگ ملی و اسلامی در توسعه تکنولوژی، فلسفه تکنولوژی، نقد و بررسی یک تکنولوژی مورد نظر پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی
خسرو قبادی 1 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
نجف قراچورلو برنامه ریزی استراتژیک عضو هیات علمی جهاد- معاون پژوهشی دانشگاه جامع تهران
محسن قرنفلی انتقال تکنولوژی، تجاری سازی تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، چشم انداز 1404، مدیریت توسعه تکنولوژی، نقشه راه تکنولوژی معاون آموزشی جهاددانشگاهی
حمیدرضا قمی مدیریت دانش مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران
جواد کاظم زاده خوئی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
مصطفی کریمیان اقبال تجاری سازی تکنولوژی
محمد کریمی زارچی کارآفرینی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امیررضا کنجکاو منفرد استاد مدعو دانشگاه یزد
زهره سادات گتمیری کارشناس ارشد پژوهشکده توسعه تکنولوژی
امیر گروسی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رجا
مهدی گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علی مبینی دهکردی سیاستگذاری علم و تکنولوژی
ژاله مجیب
عنایت اله محرابی -----
علی محقر تکنولوژی، توسعه تکنولوژی
مجید محمدی کارآفرینی دانشجوی دکترای کارآفرینی، گرایش فناوری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
جعفر معصوم زاده جهاد دانشگاهی صنعتی شریف- پژوهشکده توسعه تکنولوژی
محمد حسن ملکی کارآفرینی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه قم
مهرداد منطقیان
علی مهدی زاده پژوهشکده توسعه تکنولوژی
احسان مهربان فر کارشناس برنامه‌ریزی استراتژیک
احمد موسایی ارزیابی دانش فنی برای توسعه تکنولوژی در حوزه های مختلف، مدیریت توسعه تکنولوژی، مطالعات موردی توسعه تکنولوژی موردنظر و ارائه آموخته ها پژوهشگاه صنعت نفت
مسعود میرزرگر
طاهره میرعمادی مدیریت توسعه تکنولوژی عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
علی نایبی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و معاون پارک علم و فناوری فارس
رضا نقی زاده دانشگاه تربیت مدرس
خلیل نوروزی سیاستگذاری علم و تکنولوژی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام حسین علیه السلام
جلال نوری آینده نگاری تکنولوژی، ارزیابی دانش فنی برای توسعه تکنولوژی در حوزه های مختلف، استراتژی توسعه تکنولوژی، بررسی مدیریت دانش در توسعه تکنولوژی صنعتی، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت دانش، نقشه راه توسعه یک تکنولوژی مورد نظر هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
سیامک نوری دانشیار گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
حسن هویدی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
حسین وحیدی
جهانگیر یداللهی فارسی تکنولوژی، توسعه نوآوری، کارآفرینی، نوآوری