بررسی سطوح پیچیدگی فناورانه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت-های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان

غلامعلی شهمرادی؛ تقی ترابی؛ رضا رادفر؛ محمدحسن چراغعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jtd.2024.711435