مقاله علمی-پژوهشی
تاثیر رفتار کارآفرینانه بر سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی با رویکرد فین تک با نقش میانجی ریسک پذیری

شیوا مجیدی خامنه؛ علی داوری؛ امیر محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

چکیده
  شد قابل‌توجه در تحقیقات علمی در مورد سرمایه‌گذاری‌های CVC ممکن است تا حدودی مربوط به حجم رفتارهای شرکت‌کننده در سالیان متمادی باشد. در این شرایط، ناگزیر تنها بنگاههایی باقی میمانند که مدیران آنها مجهز به مهارتهای ریسک‌پذیری هستند از همین رو داشتن رفتار کارآفرینانه کارکنان به عنوان یکی از جنبه های برجسته در رویارویی با مزیت رقابتی ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی
بررسی تحلیلی مولفه‌های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو ایران

روح اله ارجمندی؛ محمد رضا فتحی؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

چکیده
  با انقلاب های صنعتی، تغییرات اساسی در فناوری و الگوهای تولید به وجود آمده است. معرفی فرآیندهای اتوماسیون، الکترونیک و فناوری اطلاعات در دگرگونی های کار ماشینی و دستی به انقلاب صنعتی چهارم منجر شد. این توسعه که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می شود، منجر به ظهور مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء، داده های بزرگ، هوش مصنوعی شده است. ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی کارآفرینی
سنجش شاخص‎های سطوح آمادگی توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران

کسری میرزایی دوبخشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

چکیده
  این‌ پژوهش‌ با هدف سنجش شاخص‎های سطوح آمادگی توسعه محصولات جدید در کارآفرینی سازمانی در صنعت نانوفناوری ایران به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و باکمک روش کمی و با استفاده از روش‌ پیمایشی و همبستگی‌ انجام‌ گرفته‌ است. اطلاعات‌ لازم‌ با‌ استفاده‌ از‌ پرسشنامه‌ از‌ تعداد‌ ۳۸۴ نمونه‌ آماری‌ از جامعه خبرگان نظری ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی بررسی عملکرد مراکز پژوهشی کشور در توسعه فناوری
تبیین مبانی رویکرد کسب‌و‌کار‌گرا به سازمان‌های پژوهش و فناوری: رهیافتی انتقادی بر سیاست خصوصی‌سازی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی

رضا بندریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

چکیده
  سازمان‌های پژوهش و فناوری یکی از سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های توسعه فناوری هستند که بخش عمده‌ای از مراکز و موسسات پژوهشی دولتی کشور را تشکیل می‌دهند. با توجه به تسری خصوصی‌سازی به حوزه پژوهش و فناوری در کشور و قرارگرفتن مراکز و موسسات پژوهشی دولتی در دستور کار خصوصی‌سازی دولت، هدف این مقاله بررسی انتقادی سیاست خصوصی‌سازی سازمان‌های ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی توسعه نوآوری
استراتژی نوآوری و عملکرد بانک‌ها : نقش تعدیلگری قابلیت‌های پویای مدیریت دانش

عباس خمسه؛ مهتاب عزلتی؛ علی خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

چکیده
  استراتژی نوآوری و عملکرد بانک‌ها : نقش تعدیلگری قابلیت‌های پویای مدیریت دانشچکیده: با توجه به اهمیت نوآوری و اتخاذ استراتژی‌های مناسب آن در مزیت رقابتی بانک‌ها، مقاله حاضر سعی دارد تاثیر تعدیل‌گری قابلیت‌های پویای مدیریت دانش بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد بانک گردشگری را بررسی نماید. جامعه آماری این پژوهش شعب و ستاد بانک ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی کارآفرینی
شناسایی و اولویت‌بندی موانع بازدارنده یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران

محسن سلطانی؛ سید رسول حسینی؛ اسد حجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

چکیده
  هدف پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی موانع بازدارنده یادگیری کارآفرینانه مبتنی بر تجارب شکست کارآفرینان برتر ایران می‌باشد. روش پژوهش آمیخته با طرح اکتشافی- متوالی و هدف کاربردی- توسعه‌ای بود. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی (روش پدیدارشناختی): 24 نفر از کارآفرینان برتر با نمونه‌گیری نظری هدفمند و در بخش کمّی (تحلیل معادلۀ ساختاری): 100 نفر ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی توسعه نوآوری
کاربرد بلاکچین به منظور ارتقای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها ، مطالعه موردی یکی از دانشگاه های کشور

محمدرضا زاهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف کاربرد بلاک چین در مدیریت منابع انسانی سازمان های آموزشی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 10 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی و مطلع به مبانی فنآوری و بلاک چین بوده و از سابقه کار مشهودی برخوردارند. تحقیق حاضر از‌نظر هدف کاربردی و از‌نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از روش‌های کیفی مصاحبه ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی نوآوری
بررسی تاثیر منابع بازاریابی بر تمایل مالکان به نوآوری رادیکال با نقش تعدیلگری پویایی محیط و منابع اختصاصی خانواده (مطالعه موردی: خانوارهای دارای کسب و کار خانوادگی شهر آبادان)

مرجان شاه سن؛ سهیلا زرین جوی الوار؛ شاهین راز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

چکیده
  برخی از شرکت‌های خانوادگی نسبت به دیگر شرکت‌ها، تمایل بیشتری برای نوآوری نشان می‌دهند. نوآور بودن به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با پیچیدگی و تغییر محیط متلاطم خارجی که به سرعت در حال افزایش است، مقابله کند. در چنین شرایطی، شرکت-هایی که منابع لازم برای نوآوری را دارند، قادرند که به چالش‌ها، سریع‌تر پاسخ دهند، محصولات جدیدی را استخراج ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی نوآوری
واکاوی عوامل نوآورانه موثر بر وفاداری مشتریان در بازاریابی چند سطحی مبتنی بر هوشمندی کسب و کار

شهرام آجرلو؛ سهیلا سردار؛ علی رجب زاده قطری؛ آنژلا عاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

چکیده
  پژوهش با هدف واکاوی عوامل نوآورانه موثر بر وفاداری مشتریان در بازاریابی چند سطحی مبتنی بر هوشمندی کسب و کار انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی و در حوزه مطالعات کمی - کیفی است که با روش پیمایشی و داده‌کاوی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از مدیران ارشد و خبرگان حوزه تحقیق یعنی شرکت آرایشی و بهداشتی پنبه‌ریز به ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی ارزیابی توانمندی فناورانه کلی یا موردی در سطح ملی، بنگاه و شرکت
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ارزیابی تکنولوژی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ایی(ANP)‌و دیمتل فازی ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی پارس)

مجتبی هداوند؛ سیاوش میرحاجی مغانجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

چکیده
  زمینه و هدف: مطابق برنامه ششم توسعه، کاهش آسیب‌‌پذیری و ارتقای پایداری ملی در تاسیسات حساس صنعت پتروشیمی الزامی بوده و فناوری نقش حیاتی در تامین الزامات پدافند غیرعامل داشته و با تغییرات جهانی، فناوری به عامل اصلی مزیت رقابتی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ارزیابی فناوری پتروشیمی پارس بر مبنای ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی توانمندی فناورانه
شناسائی و ارزیابی عوامل موثر برتوانمندی های فناورانه صنعت خودروایران (مورد مطالعه: شرکت ایرا نخودرو)

حمیدرضا تقوی نژاددیلمی؛ محمدحسن چراغعلی؛ صابر خندان علمداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

چکیده
  موفقیت صنعت خودروی ایران در گرو شناخت صحیح عوامل توانمندی فناورانه و چگونگی ارتقاء آنها است. برای شناخت اولیه این عوامل، به مدلهای ارزیابی توانمندی فناوری در تحقیقات پیشین توجه شد. با نظر خبرگان، عوامل توانمندی های اشاره شده در مدل راماناسن و پاندا، بدلیل جامعیت و سازگاری بیشتر با صنعت خودرو انتخاب شدند. مدل اولیه سنجش با 9 عامل و ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی کارآفرینی
پیشایندهاو برآیندهای توسعۀ منتورینگ در استارت‌آپ‌های صنایع غذایی (یک مطالعۀ کیفی)

محمد مؤمن نژاد لیمودهی؛ اسد حجازی؛ حامد رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

چکیده
  ایجاد کسب و کار جدید اهمیت زیادی دارد؛ زیرا موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تولید فناوری جدید و خلق ثروت و ارزش در جامعه می شود . برای این منظور در کشورها، استارت‌آپ‌ها عهده‌دار این امر هستند. استارت‌آپ‌ها لزوما یک شرکت نبوده و شخصیت حقوقی مستقلی ندارند بلکه یک مجموعه‌ی تسهیل‌گر و توانمندساز ‌هستند. هدف پژوهش شناسایی پیشایندها ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی تحقیق و توسعه
بررسی سطوح پیچیدگی فناورانه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت-های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان

غلامعلی شهمرادی؛ تقی ترابی؛ رضا رادفر؛ محمدحسن چراغعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

چکیده
  امروزه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، از منابع مهم ایجاد تحوّل در حوزه‌های تکنولوژی و تولید دانش محسوب می‌شوند و بخش‌های تحقیق و توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در نوآوری و بهبود محصولات و خدمات دارند. هر چه سطح فعالیت‌های تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرفته‌تر و بنیادی‌تر باشد و میزان پیچیدگی فناورانه‌ی این فعالیت‌ها ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی بررسی مدیریت دانش در توسعه فناوری صنعتی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه زیست‌فناوری با استفاده از تکنیک دنپ

محمدرضا زاهدی؛ سید مهدی حسینی سرخوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

چکیده
  از آغاز بحث تجاری‌سازی فناوری در مؤسسات تحقیقاتی کشور صرف نظر از اندازه و حوزه تخصصی فعالیت آن‌ها مسأله‌ای که پیوسته رویاروی مدیران این مراکز قرار داشته آن است که علی‌رغم دستاوردها و نتایج فراوان تحقیقاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگاه‌ها به‌دست آورده‌اند؛ اغلب آن‌ها در امر تجاری‌سازی و رساندن نتایج این تحقیقات به مصرف‌کننده ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی گسترش عملکرد کیفیت
بررسی نقش تعدیل گر عوامل زمینه ای برندسازی محصولات سبز در تأثیر شرایط بخش خصوصی و عمومی بر پیامدهای کارکردی برند سبز با تاکید بر بسترهای برندسازی محصولات سبز

امیرعباس فیضی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ ;کامبیز شاهرودی؛ فرزین فرحبد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

چکیده
  هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی نقش تعدیل گر عوامل زمینه‌ای برندسازی محصولات سبز در تأثیر شرایط بخش خصوصی و عمومی بر پیامدهای کارکردی برند سبز با تأکید بر بسترهای برندسازی محصولات سبز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی قرار می‌گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی کارآفرینی
ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی درایران

یوسف سپهری آزاد؛ مرتضی موسی خانی؛ علی داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

چکیده
  چکیده:با توجه به اینکه یکی از اکوسیستم های در حال شکل گیری در ایران اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیک در حوزه آموزش می باشد، تحلیل این اکوسیستم وشناسایی بازیگران اصلی آن و نقش هر یک از آنها می تواندبرای هدایت این اکوسیستم در جهت ایجاد ارزش قابل توجه برای هریک از بازیگران آن مؤثر و مفید باشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ابعاد ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی استراتژی توسعه فناوری
طراحی چارچوب طبقه بندی مدلهای کسب و کار برای داده بازارهای سلامت

جهانیار بامداد صوفی؛ فاطمه محمدنژادچاری؛ ایمان رییسی وانانی؛ مقصود امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

چکیده
  داده‌بازارها، پلاتفرم‌های دیجیتالی هستند که بر روی آنها داده‌ها اعم از خام یا پردازش شده با حضور تأمین‌کنندگان وخریداران تبادل می‌شوند و بازارگاه از صحت و امنیت نقل و انتقال داده‌ها و پرداخت‌ها ضمن حفظ حریم خصوصی افراد پشتیبانی می‌کند. مقاله حاضر با هدف طراحی یک طبقه‌بندی از مدل‌های کسب و کار داده بازارهای حوزه سلامت تدوین ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی شبیه سازی
توسعه زیست بوم فناوری و تولید در زنجیره‌تأمین صنعت فرش با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

عزیزاله جعفری؛ الهه وهابی همابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

چکیده
  چکیدهصنعت فرش ایران یکی از مهم‌ترین صنایعی است که در بین صادرات غیرنفتی از دیرباز مورد توجه بوده است. یکی از حائز اهمیت‌ترین دغدغه‌ها در این صنعت، بحث انتخاب سیاست مناسب زنجیره‌تأمین است. از طرفی از جمله مسائل تأثیرگذار بر اقتصاد دانش بنیان، توجه به توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری است. لذا در این مقاله پس از مطالعه منابع موجود به ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی توسعه تکنولوژی
اولویت‌بندی شاخص‌های اقتصادی، اقلیمی و امنیتی مکان‌یابی نیروگاه‌های خورشیدی و رتبه‌بندی مراکز استان‌های منتخب ایران با استفاده از تحلیل عاملی و روش‌های ترکیبی MCDM

وهاب قلیچ؛ الهام سلطانی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

چکیده
  کشور ایران به علت قرارگیری بر روی کمربند گرم دنیا دارای یکی از بالاترین پتانسیلهای جذب انرژی خورشیدی می‌باشد که امکان استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی را فراهم می‌سازد. یکی از مهمترین مسائل در فرآیند استفاده از نیروی انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی موضوع مکان‌یابی است. در این مقاله شاخص‌های مهم مکان‌یابی در شاخه‌های ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی تحقیق و توسعه
شناسایی ‌عوامل کلیدی موثر بر مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق‌و‌توسعه مبتنی بر فناوری‌اطلاعات در حوزه بهداشت‌و‌درمان

مریم خرد رنجبر؛ عباس خمسه؛ سید جواد ایرانبان فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

چکیده
  در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان با روش دلفی ارایه شده است. به این منظور ابتدا درباره مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه توضیحی داده می‌شود و سپس با ارایه شواهدی از کلیه مطالعات انجام شده مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهش‌ها و مطالعات ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی استراتژی توسعه فناوری
ارائه مدل ارتباط میان ظرفیت جذب و نوآوری با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در شرکت های دانش بنیان

فهیمه پیامی؛ محمدحسن چراغعلی؛ طهمورث سهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

چکیده
  در محیط متغیر امروز، به خصوص برای شرکت های دانش محور ، دانش و فناوری پایه و اساس رقابت هستند. این شرکت ها برای تحقق اهداف تجاری خود می بایستی دانش جدید را به کار گیرند تا در ایجاد و توسعه ظرفیت های نوآوری و به کارگیری آن در فرآیند تولید نقش به سزایی داشته باشند. دراین پژوهش ابتدا عوامل موثر بر ظرفیت جذب و نوآوری استخراج و با استفاده از ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی استراتژی توسعه فناوری
شناسایی پیشران‌های اکوسیستم کسب و کار دیجیتال مبتنی بر مدیریت دانش در صنعت گردشگری

ایمان قاسمی همدانی؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ حسین رحیمی کلور؛ ناصر سیف الهی انار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

چکیده
  تحقیق حاضر به شناسایی پیشران‌های اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر مدیریت دانش در صنعت گردشگری می‌پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته‌ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم‌افزار مکس‌کیودا، معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس و میک‌مک انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی انتقال فناوری
بررسی تاثیر انتقال دانش و تکنولوژِی بر نوآوری سبز، مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز (مطالعه موردی کسب و کارهای کوچک و متوسط استان مازندران)

ندا طهماسبی روشن؛ محبوبه عرب کلمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

چکیده
  تخریب محیط‌زیست به یک تهدید بزرگ برای بقای انسان تبدیل‌شده، بر این اساس تعداد زیادی از سازمان‌ها به سمت نوآوری سبز و تغییر مدیریت زنجیره تأمین سنتی و تبدیل آن به مدیریت زنجیره تأمین سبز به‌عنوان استراتژی‌هایی برای حفاظت از محیط‌زیست و رشد اقتصادی حرکت کرده‌اند بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انتقال دانش و فنّاوری، نوآوری ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی فناوری اطلاعات
عوامل موثر بر استفاده از فناوری بلاک چین در مدیریت خدمات بانکداری الکترونیک(مورد مطالعه :بانک ملت)

عظیم زارعی؛ میثم مدرسی؛ مهدی ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

چکیده
  رشد فناوری و ایجاد انقلاب دیجیتال در صنعت بانکداری که مشتریان آن به طور فزاینده ای رو به افزایش هستند ، در چند سال گذشته تأثیر قابل توجهی بر نظام مالی گذاشته است و بانک ها را ملزم به تجدید نظر اساسی در تجارت خود کرده است. تحولات و ظهور فناوری های نوین مانند بلاک چین این پتانسیل را دارد که کل صنعت بانکداری را به روش های سریع تر و کارآمد ...  بیشتر