مقاله علمی-پژوهشی

بررسی سطوح پیچیدگی فناورانه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت-های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان

غلامعلی شهمرادی؛ تقی ترابی؛ رضا رادفر؛ محمدحسن چراغعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jtd.2024.711435

تاثیر عدم‌قطعیت و نوآوری پذیری پروژه بر عملکرد پروژه‌های صنعتی با میانجی‌گری دو رویکرد تصمیم گیری اثرسازی و علیت

امیر علمی؛ ترانه فرخ منش؛ نرگس ایمانی پور؛ علی داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jtd.2024.711795

شناسایی و اولویت بندی فرصت های صادراتی محصولات پتروشیمی ایران در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا: کاربرد مدل تلفیقی پشتیبان تصمیم-پیچیدگی اقتصادی

مریم رشیدی نیا؛ فرزاد کریمی؛ حسن قربانی دینانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jtd.2024.713013