آدرس تماس

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

ناشر: پژوهشکده توسعه تکنولوژی

وبسایت: http://jtd.iranjournals.ir/

ایمیل نشریه: mokarami@acecr.ac.ir

ایمیل سردبیر: amiri@atu.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: mokarami@acecr.ac.ir

 

آدرس: تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71

شماره تلفن دفتر فصلنامه: 67641215

شماره دورنگار: 67641337

آدرس ما بر روی نقشه


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image