[1]      برون، مهرداد؛ "انواع نوار نقاله و ایمنی نوار نقاله"، دومین همایش و نمایشگاه ملی و بین‌المللی سیستم‌های نوار نقاله با رویکرد مدیریت حمل‌ونقل مواد، تهران، آفاق ره آوران صنعت، ۱۳۹۵.
[2]      حلوانی، غلامحسین؛ ابراهیم­زاده، مهرزاد؛ "ارزیابی و مدیریت ریسک مخاطرات موجود در مجتمع فولاد یزد با روش تجزیه و تحلیل حالات نقص و اثرات ناشی از آن(FMEA)"، فصلنامه علمی ترویجی راه سلامت، ایمنی و محیط زیست، سال دوم، شماره 4، زمستان 1392.
[3]      علی­محمدی مقدم ثانی، مرتضی؛ فروغی مسیب، قلی­پور؛ ابوالقاسم، خاکی نجف آبادی، محمد رضا؛ "بومی­سازی کاورهای خام لاستیکی آپارات گرم نوارنقاله"، دومین همایش و نمایشگاه ملی و بین المللی سیستم­های نوار نقاله با رویکرد مدیریت حمل و نقل مواد، تهران، آفاق ره آوران صنعت، 1395.
[4]      زنجیرچی، سیدمحمود؛ مروتی شریف آبادی، علی؛ مدیریت کیفیت و بهره­وری، انتشارات دانشگاه یزد، صص 178-155، 1393.
[5]      محمدی، حسن؛ هراتی مختاری، عباس؛ ایرانشاهی، سبحان؛ کریمی جشنی، امین؛ "ارزیابی ریسک در عملیات راهنمایی کشتی با استفاده از روش FMEA FUZZY"، یازدهمین همایش بین­المللی سواحل، بنادر و سازه­های دریایی، 1393.
[6]      امیر عجمی بهبهبانی، سید محمد؛ انتخاب تامین­کنندگان با رویکردFMEAتعمیم یافته با دیمتل(مطالعه موردی: شرکت نفس استان فارس)،پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد، 1394.
[7]      خشا، رقیه؛ سپهری، محمدمهدی؛ خطیبی، توکتم؛ سروش، احمدرضا؛ "کاربرد FMEA فازی برای بهبود گردش کار در اتاق­های عمل"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی صنایع، دوره 47، شماره 2، صص 147-135، 1392.
[8]      رادفر, رضا؛ حسین­زاده لطفی، فرهاد؛ خلیلی، آیسان؛ "اندازه­گیری رضایت مشتریان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: دستگاه­های خودپرداز بانک صادرات ایران در شهر تهران)"، مدیریت بازاریابی، شماره 8، صص 113-93، 1389.
[9]      مقدسی، مجتبی؛ شفیعی­زاده بافقی، مهدی؛ حسینی المدواری، سیدمحمد؛ "ارزیابی ریسک به روش FMEA در پروژه احداث کارخانه­ی فولاد بافق و ارتباط نتایج ارزیابی با نوع شغل"، هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای، 1390.
[10]   میرفخرالدینی، سیدحیدر؛ پورحمیدی، مسعود؛ میرفخرالدینی، فائزه سادات؛ "رتبه­بندی حالات بالقوه زیان­آور با استفاده از تحلیل خوشه­ای فازی مطالعه موردی: واحد فولادسازی شرکت فولاد آلیاژی ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 10، شماره  27، صص 93-68، 1391.
 
[11]  Fonseca, D. J.; Uppal, G.; Greene, T. J.; “A knowledge-based system for conveyor equipment selection”, Expert systems with applications, Vol. 26, No. 4, pp. 615-623, 2004.
[12]  Omidvar, M.; Nirumand, F.; “An extended VIKOR method based on entropy measure for the failure modes risk assessment–A case study of the geothermal power plant (GPP)”, Safety science, Vol. 92, pp. 160-172, 2017.
[13]  Petrovic, D. V.; Tanasijevic, M.; Milic, V.; Lilic N.; Stojadinović, S.; Svrkota, I.; “Risk assessment model of mining equipment failure based on fuzzy logic”, Expert Systems with Applications, Vol. 41, No. 18, pp. 8157-8164, 2014.