نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

اساس تقاضای فناوری و انتقال آن در سطوح بین المللی فاصله دانشی موجود مابین تأمین کننده و وارد کننده فناوری می-باشد. شناخت عمیق این فاصله می تواند خواسته ها را در انتقال بین المللی فناوری بهتر برآورده سازد و سبب شود تا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات مدیریت دانش به صورت مؤثرتری انجام گیرد و باعث کاهش در وقت و هزینه های انتقال گردد. همچنین در این مقاله مراحل انتقال فناوری بین المللی به همراه نوع فاصله دانشی شناسایی مورد ارزیابی قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The stand of the technology transfer management

چکیده [English]

The present knowledge gap between technology supplier and importer is the basis of technology demand and its transfer in international levels. The profound recognition of this gap can fulfill better the demands for international technology transfer; and by using the information technology, it causes the knowledge management performed more effectively, and the time and expenses of the transfer reduced. In this article, the steps of the international technology transfer along with the type of the knowledge gap are recognized too

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • tacit management
  • explicit management
  • international technology transfer
  • knowledge gap