نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

مدیر/ خرید خارج در وزارت دفاع

چکیده

تجاری سازی و ایجاد کسب و کار از طریق فناوری نانو به عنوان یک هدف و آرمان مورد توجه کشورها و شرکت های مختلف دنیا قرار گرفته است. فناوری نانو در برگیرنده فرصت های کسب و کاری ویژه برای تک تک شرکت ها مزایای اجتماعی بزرگ در سطح جهان است برای اینکه این مزایا آشکار شوند لازم است تا محصولات و فرایندهایی که بوسیله فناوری نانو ارائه می شوند به بازار عرضه شوند که این امر مستلزم فرایند تجاری سازی می باشد. تحقیقات و اختراعات بسیاری بعد از ظهور فناوری نانو به کشور در بخش ها و صنایع مختلف انجام گردیده که صنعت غذایی نیز یکی از این بخش ها می باشد. تجاری سازی فناوری های جدید و نوپا از جمله فناوری نانو از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار می باشد که بدون شناسایی عوامل موثر در تجاری سازی و موانع موجود در به بازار رسانیدن فناوری نانو نمی توان راهبردی مناسبی برای انتقال آن به بازار تدوین نمود که در حال حاضر نیز این موضوع یکی از نقاط ضعف کشورمان می باشد. لذا شناسایی عوامل موثر در تجاری سازی و وجود سیاست های مناسب برای تجاری سازی فناوری نانو از ضروریات ملی محسوب می شود. بدلیل گستردگی موضوع در این پژوهش تنها به شناسایی عوامل محیطی از طریق مصاحبه با خبرگان تجاری سازی و مدیران شرکت ها فعال در حوزه نانو فناوری در بخش غذایی و کشاورزی پرداخته شده و در ادامه، با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه بندی عوامل مذکور و از طریق رگرسیون خطی چندگانه به پیش بینی و بررسی وجود ارتباط معناداری عوامل با تجاری سازی فناوری نانو پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition and Ranking the environmental factors affecting the commercialization of nanotechnology in Iran food industry

چکیده [English]

Commercialization and business creation through nanotechnology have been taken into consideration as a goal by different countries and companies in the world. Nanotechnology enjoys remarkable social privileges worldwide because of providing business opportunities for individuals. It is necessary to market the products and processes presented by this technology in order to detect its privileges which, in turn, require commercialization process. After the advent of nanotechnology, a lot of researches and innovations have been done in different sectors and industries (including food industries) of the country. The commercialization of the new and emerging technologies including nanotechnology is of particular sensitivity that without the recognition of the related effective factors and the present barriers no suitable strategy can be compiled for its transferring; for the present, it is one of the weak points of our country. Therefore, the recognition of effective factors in commercialization and the presence of suitable policies for nanotechnology commercialization are considered as national requirements.
In this research, due to the extent of the subject, the environmental factors are only recognized through the interview with the commercialization experts and companies’ managers active in nanotechnology in food and agriculture sectors. Then, the significant association between the factors and commercialization of nanotechnology are predicted and studied by using the Friedman test to rank these factors, and through multiple linear regression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Nano food
  • technology commercialization
  • commercialization of nanotechnology