نام نام خانوادگی نام [English] نام خانوادگی [English] رتبه علمی وابستگی سازمانی
مهرنوش بسته نگار Mehrnoosh Bastenegar استادیار استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
احمد موسایی Ahmad Moosaee سایر پژوهشگاه صنعت نفت
امین عارفی Amin Arefi استادیار استادیار دانشکده عمران و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران
عباس خمسه Abbas Khamseh دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
معصومه حسین زاده شهری Masume Hosseinzade Shahri   عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مرتضی رحمانی Morteza Rahmani دانشیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
مهرداد حسینی شکیب Mehrdad Hoseini Shakib استادیار گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران
هومن شبابی Hooman Shababi استادیار عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل
جلال نوری Jalal Nouri مربی هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
محمدرضا زاهدی mohammad reza zahedi دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین عموزادخلیلی hossein amoozadkhalili استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مصطفی ابراهیم پور Mostafa Ebrahimpour دانشیار دانشگاه گیلان
رضا بندریان Reza Bandarian استادیار گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت
رضا محمد کاظمی Reza Mohammadkazemi دانشیار دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مصطفی ابراهیم پور Mostafa Ebrahimpour دانشیار دانشگاه گیلان
اشرف السادات پسندیده Ashraf-sadat Pasandideh استادیار هیات علمی گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو
محمدصادق حاجی تاروردی Mohamadsadegh Hajitarverdi استادیار عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
مرتضی محمدی Morteza Mohammadi استادیار گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
محسن مردانی Mohsen Mardani دانشیار رئیس سازمان جهاددانشگاهی شریف
مهرداد قرنفلی Mehrdad Gharanfoli سایر دبیر مرکز توسعه صادرات ستاد اجرایی
آرمان احمدی زاد Arman Ahmadizad استادیار  
محمد هادی حاذقی Mohammad-hadi Hazeghi دانشیار دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
حسین وحیدی Hossein Vahidi    
کیارش فرتاش Kiarash Fartash استادیار استادیار دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا عطائیان Hamidreza Ataeian استادیار مدیر فنی پروژهCVT
عاطیه صفردوست atiyeh safardoust سایر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
محمد کریمی زارچی Mohammad karimi zarchi استادیار دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد نقی زاده Mohammad Naghi zade استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محسن اکبری Mohsen Akbari دانشیار مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سروش قاضی نوری Soroush Ghazinoori دانشیار عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
حسن فارسیجانی Hasan  Farsijani    
مرتضی خاکزار بفروئی Morteza Khakzar Bafruei دانشیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
علی کمندی Ali Kamandi   عضو هیات علمی دانشگاه تهران