اهداف و چشم‌انداز

هدف اصلی

فصلنامه علمی توسعه تکنولوژی صنعتی به پیشرفت‌های حوزه مدیریت تکنولوژی از طریق انتشار مقالات تحقیقاتی اصیل، مطالعات موردی و مقالات مروری با کیفیت بالا اختصاص دارد که زمینه ساز درک بهترین شیوه‌ها، روندهای نوظهور و رویکردهای جدید در این حوزه می باشد.

 فراهم آوردن منبعی موثق و پیشرو برای انتشار دانش و دستآوردهای نوین در رشته مدیریت تکنولوژی همچنین ایجاد بستری مناسب برای محققان علاقه مند به آخرین پیشرفت ها به منظور تبادل ایده ها و بینش ها و تقویت همکاری و نوآوری از چشم اندازهای نشریه می باشد.

 این نشریه به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران به آخرین یافته های علمی، از سیاست دسترسی آزاد به مقالات پیروی کرده و امکان استفاده از پژوهش‌های چاپ شده را برای همگان فراهم نموده است.

فصلنامه علمی توسعه تکنولوژی صنعتی یک نشریه معتبر دسترسی آزاد با فرآیند داوری دوسو ناشناس است که تمام جنبه‌های مدیریت تکنولوژی را پوشش می دهد. تشویق نویسندگان به ارائه مقالات پژوهشی اصیل با پیامدهای عملی برای مدیران و مقالاتی با مطالعات موردی که کاربرد مفاهیم مدیریت تکنولوژی را در محیط‌های واقعی نشان می‌دهند از ویژگی های نشریه می باشد. فصلنامه همچنین از مقالات مروری که درک ما را از موضوعات کلیدی در مدیریت تکنولوژی بهبود و ارتقا می دهند، استقبال می کند.

اهداف فرعی

 1. کمک به توسعه تئوری و کاربرد در حوزه مدیریت تکنولوژی با انتشار تحقیقات مرتبط با نیازهای پژوهشگران، دانشجویان و مدیران
 2. ایجاد بستر علمی برای اشتراک‌گذاری جدیدترین یافته‌های پژوهشگران در حوزه های مختلف مدیریت تکنولوژی
 3. کمک به مدیران برای آشنایی با جدیدترین رویکردها در حوزه مدیریت سازمان­های پژوهش و فناوری
 4. انتشار مقالات دارای پتانسیل بالا در تأثیرگذاری بر سیاست و عمل در حوزه مدیریت تکنولوژی

همچنین پیرو تصمیم هیات تحریریه نشریه، ضوابط و چارچوب زیر برای تولید محتوای مقالات تعیین گردید. این نشریه مقالات پژوهشی در حوزه " توسعه تکنولوژی صنعتی" از حمله موارد  زیر را تحت پوشش قرا می‌دهد:

  • استراتژی توسعه تکنولوژی
  • سیاست ­های توسعه تکنولوژی
  • مدیریت توسعه تکنولوژی
  • متدولوژی­ های توسعه تکنولوژی
  • الگوی بومی توسعه تکنولوژی
  • آینده نگاری تکنولوژی
  • نظام توسعه تکنولوژی
  • نظام نوآوری ملی
  • مبانی نظری توسعه تکنولوژی از جنبه­ های مختلف (اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، صنعتی، زیست محیطی و ...)
  • تاثیرات نظام­ های مختلف صنعتی بر توسعه تکنولوژی
  • بررسی نظام ­های حمایت از پژوهش و نوآوری در توسعه تکنولوژی
  • بررسی مدیریت دانش در توسعه تکنولوژی صنعتی
  • بررسی نقش اموزش عالی و دوره ­های کوتاه مدت، پودمانی، مهارتی در توسعه تکنولوژی
  • بررسی عملکرد مراکز پژوهشی کشور در توسعه تکنولوژی
  • بررسی نقش صنعت در توسعه تکنولوژی
  • بررسی نقش نهادهای ملی (بنیاد نخبگان، معاونت علمی و فناوری، دفتر همکاری­ ها، سازمان پژوهش­ ها و...) در توسعه تکنولوژی بومی
  • بررسی نقش بخش خصوصی در توسعه تکنولوژی بومی
  • بررسی نقش قانونگذاری در توسعه تکنولوژی
  • بررسی مسائل حقوق دارائی فکری در توسعه تکنولوژی
  • بررسی نظام اقتصادی و بازرگانی بر توسعه تکنولوژی
  • بررسی نقش فرهنگ ملی و اسلامی در توسعه تکنولوژی
  • بررسی مسائل منابع انسانی توسعه تکنولوژی
  • بررسی مسائل مربوط به استانداردها در توسعه تکنولوژی
  • بررسی مسائل جهانی شدن و توسعه تکنولوژی
  • برسی مسائل سیاسی و روابط بین ­الملل بر توسعه تکنولوژی
  • بررسی نقش صنایع دفاعی در توسعه تکنولوژی
  • ارزیابی یک تکنولوژی موردنظر
  • نقشه راه توسعه یک تکنولوژی موردنظر
  • تحلیل یک تکنولوژی موردنظر
  • نقد و بررسی یک تکنولوژی موردنظر
  • نقد و بررسی انتقال یک تکنولوژی موردنظر
  • روند توسعه یک تکنولوژی موردنظر
  • مطالعات موردی (case study) توسعه تکنولوژی مورد نظر و ارائه آموخته ­ها (lessons learned)
  • جریان شناسی توسعه تکنولوژی
  • فلسفه تکنولوژی
  • ایجاد تکنولوژی
  • فن بازار/ عرضه و تقاضای تکنولوژی
  • تجاری سازی تکنولوژی
  • انتشار تکنولوژی
  • مدیریت انتقال تکنولوژی
  • ارزیابی توانمندی تکنولوژیک کلی یا موردی در سطح ملی، بنگاه و شرکت
  • ارزیابی دانش فنی برای توسعه تکنولوژی در حوزه­ های مختلف
  • مباحث نوین در حوزه توسعه تکنولوژی