آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مشاهده مقاله 74890
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 50025
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 105 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 100 روز
درصد پذیرش 35 %