آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مشاهده مقاله 60743
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39575
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 72 روز
درصد پذیرش 33 %