دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)

                                         اطلاعات آماری نشریه 

فصلنامه علمی توسعه تکنولوژی صنعتی، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط پژوهشکده توسعه تکنولوژی منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه " توسعه تکنولوژی صنعتی" می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. با احترام به اطلاع می رساند طبق آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401، رتبه علمی این نشریه "ب" و براساس آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درجه کیفی آن "Q1"، با ضریب تاثیر 0.375 و شاخص آنی 0.056 تشخیص داده شده است. همچنین لازم بذکر است این نشریه برای داوری و چاپ آنلاین مقالات دارای هزینه است(مطالعه بیشتر)

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی تاثیر منابع بازاریابی بر تمایل مالکان به نوآوری رادیکال با نقش تعدیلگری پویایی محیط و منابع اختصاصی خانواده (مطالعه موردی: خانوارهای دارای کسب و کار خانوادگی شهر آبادان)

مرجان شاه سن؛ سهیلا زرین جوی الوار؛ شاهین راز

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی سطوح پیچیدگی فناورانه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت-های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان

غلامعلی شهمرادی؛ تقی ترابی؛ رضا رادفر؛ محمدحسن چراغعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jtd.2024.711435

تاثیر عدم‌قطعیت و نوآوری پذیری پروژه بر عملکرد پروژه‌های صنعتی با میانجی‌گری دو رویکرد تصمیم گیری اثرسازی و علیت

امیر علمی؛ ترانه فرخ منش؛ نرگس ایمانی پور؛ علی داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jtd.2024.711795

شناسایی و اولویت بندی فرصت های صادراتی محصولات پتروشیمی ایران در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا: کاربرد مدل تلفیقی پشتیبان تصمیم-پیچیدگی اقتصادی

مریم رشیدی نیا؛ فرزاد کریمی؛ حسن قربانی دینانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jtd.2024.713013

ابر واژگان

نشریات مرتبط