فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط پژوهشکده توسعه تکنولوژی منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه"توسعه تکنولوژی صنعتی" می پردازد و انواع مقالات مقالات پژوهشی را منتشر میکند .این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. با احترام به اطلاع می رساند طبق آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400، رتبه علمی این نشریه "بو براساس آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درجه کیفی آن "Q2"، با ضریب تاثیر 0.231 و شاخص آنی 0.125 تشخیص داده شده است.

 

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

از آنجایی که پژوهشکده توسعه تکنولوژی تمام هزینه های انتشار مجله نام را پشتیبانی کرده است، هزینه بررسی مقاله و سایر هزینه های انتشار در فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی برای نویسندگان رایگان است.

 

هزینه اشتراک

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست های دسترسی باز

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY 4.0) منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی SES می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

 

سیاست های انتشار

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

آدرس تماس

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

ناشر: پژوهشکده توسعه تکنولوژی

وبسایت:  http://jtd.iranjournals.ir/

ایمیل نشریه: journal@jdsharif.ac.ir

ایمیل سردبیر: amiri@atu.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی:  journaljd@sharif.ac.ir