نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پیدایش مفهوم "محصولات با سیستم های پیچیده" ابتدا از ادبیات سیستم های نظامی ، پیچیدگی های سیستم، مکتب سیستم های فنی بزرگ، مدیریت پروژه و مطالعات سازمان صنعتی آغاز شد. محصولات پیچیده از لحاظ فنی در شرکت های پیشرفته تولید می شوند، کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی های پیشرفته هستند وسرمایه گذاری در بخش ایجاد ظرفیت برای تولید آنها یکی از نشانه های مهم قدرت اقتصاد ملی است. در حوزه محصولات پیچیده ساختار صنعت عمدتا متشکل از تعداد بسیار کمی از بنگاه های بسیار بزرگ تامین کننده، سازنده و مشتری است. این تعداد کم بنگاه ها همگی در فرآیند طراحی ، تحقیق و توسعه ، یکپارچه سازی سیستم ها ، بهبودهای آتی محصول و نگهداری محصول مشارکت دارند. پیشرفت های اقتصادی هم اکنون نیازمند تجاری سازی و توسعه تکنولوژی های پیچیده است که نوآوری در آنها تنها از طریق شبکه های پیچیده و خود سازماندهی شده اتفاق می افتد. بنابراین یکی از وجوه تمایز این محصولات این است که مکانیزم و مدیریت نوآوری در اینگونه محصولات با محصولات ساده تولید انبوه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Innovation networks in complex product systems(CoPS)

چکیده [English]

The emergence of the concept of "complex products and systems" began from the literature of military systems, the complexities of the system, the school of large technical system, project management and industrial organization studies. Complex products which are technically manufactured by advanced companies, are technologically advanced capital goods; and investment for capacity building in production sector is one of the important landmarks of national economic power. In the area of complex products, industry structure is mainly composed of very small number of very large firms, suppliers, manufactures, and customers. These firms involve in the process of design, research and development, systems integration, further improvements of the product and maintenance. Now, economic developments require commercialization and development of complex technologies in which the innovation happens only through a complex network. So, one of the distinguishing features of these products compared with the simple ones in mass production is the difference in the related mechanism and innovation management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex Product systems(CoPS)
  • innovation management
  • Innovation networks