نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از ایده‌های اساسی علم سازمانی این است که سازمان باید بتواند از قابلیت‌های موجود خود استفاده کرده و همزمان علاوه بر اینکه وظایف گذشته خود را به‌طور دقیق انجام دهد، توانایی‌های جدید و اساسی را بیابد. در تحقیق‌های اولیه‌ای که به این مبحث پرداخته‌شده، رابطه‌ی میان دو فعالیت اکتشاف و بهره‌برداری غیرقابل‌قبول بود، اما در تحقیق‌های اخیر، به سازمان‌های دوسوتوان اشاره‌شده که می‌توانند توانایی‌های موجود خود را دریابند و درعین‌حال به جستجوی فرصت‌های جدید بپردازند. محققان به‌طور فزاینده‌ای از مفهوم دوسوتوانی سازمانی، به‌عنوان مفهومی جدید در توسعه‌سازمانی، در توصیف سازمان‌هایی که در بهره‌برداری و اکتشاف توانمند هستند استفاده می‌کنند. دوسوتوانی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، عملکرد و بقاء سازمانی موردبحث است و به‌وسیله تلاش سازمان‌های تکنولوژی محور در بهره‌برداری و اکتشاف از فرصت‌های موجود به دست می‌آید. همزمان با بیان دوسوتوانی سازمانی در ادبیات مدیریت، ابهامات بسیاری در این زمینه به وجود آمده است. ما در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا برخی از این ابهامات را روشن کنیم. ما در این مقاله از روش کتابخانه‌ای و توصیفی برای تبیین موضوعات بهره برده‌ایم. در این مقاله نوع شناسی از دوسوتوانی سازمانی بر اساس ابعاد ساختاری و زمانی سازمان‌های تکنولوژی محور بررسی‌شده است. این نوع شناسی و کاربرد آن در تحقیقات، به مفهوم‌سازی‌های مختلف از دوسوتوانی در درک بیشتر یک ساختار چندوجهی کمک می‌کند. در این مقاله پس از تعریف دوسوتوانی سازمانی و ارائه ابهامات موجود، نوع شناسی چندوجهی شامل دوستوانی متوازن، گردشی، تفکیکی و متقابل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. درنهایت موضوعات تحقیقاتی درزمینه دوسوتوانی سازمانی برای محققان آینده ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of ambiguities and typology of organizational ambidexterity in technology- based organizations

نویسنده [English]

  • yaghoob mombiniy

چکیده [English]

One of the main ideas of organizational science is the ability of an organization to use its available capabilities and, in addition to perform its past tasks precisely, at the same time it should gain new and fundamental abilities. In the early related researches, the relation between the two activities of exploration and exploitation was unacceptable; but in recent researches, some organizations are studied which can both perceive their abilities and seek new opportunities simultaneously.
The organizational ambidexterity concept is increasingly used by researchers as a new one in organizational development and in describing organizations powerful in exploitation and exploration. To gain sustainable competitive advantage, and organizational performance and stability, the ambidexterity is under discussion; it is achieved by the attempt of the technology- based organizations in exploiting and exploring of the available opportunities. A lot of ambiguities have been created at the same time of the presentation of the concept in management literature.
In this paper, it is tried to clarify some of these ambiguities, and the library and descriptive methods are applied to explain the subjects. Also, typology of the organizational ambidexterity is studied based on the structural and time dimensions of technology-based organizations. This typology and its application in researches help the different concept makings of ambidexterity in understanding more about a multi-sided structure. In this research, after defining the organizational ambidexterity and presenting the existing ambiguities, multi-sided typology including balanced, rotational, segregated and mutual ambidexterity is discussed and studied. Finally, research subjects in the field of organizational ambidexterity are offered for researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational ambidexterity
  • ambiguities of ambidexterity
  • balanced ambidexterity
  • rotational ambidexterity
  • segregated ambidexterity
  • mutual ambidexterity