نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی مدیریت و تحول وزارت نیرو

چکیده

در این نوشتار ضرورت تدوین نظام‌های کارآمد مستندسازی و رعایت حقوق مالکیت فکری به ویژه در هنگام طراحی و استقرار نظام ملی نوآوری و سیستم‌ ملی دانش تبیین می‌گردد و اثرات آنها در هنگام بهرهگیری از برخی الگوهای موفق و ابزارهای نوین مدیریتی (مانند مدیریت دانش، نوآوری نظام‌یافته، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و...) نشان داده می‌شود. سپس با در نظر گرفتن عواملی مانند وضعیت کنونی آنها در ایران و جهان، میزان تعاملات آنها با یکدیگر و سایر در عمل راهکارهایی مانند ضرورت همگامی متولیان ملی برای تدوین و اجرای سیاست‌های کلان علم و فناوری همزمان با دانش‌بنیان کردن و تحول نظام‌های اداری جهت پایدارسازی خلاقیت و نوآوری در کشور پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The importance of documentation and intellectual property rights for devloping innovation and technology management in the industries of Iran

چکیده [English]

In this article the importance of documentation and intellectual property rights will be stated especially when we need to establish national innovation or knowledge management systems. The effects of them will also be showed when we use new management models (as knowledge management, Triz, suggestions system and etc.). Then the situation of them in Iran and world, or the amount of interaction between them or other effective parameters will be studied. As the result, some suggestions (as the importance of cooperation between the trustees of "developing and implementing science & technology macro policies" and "changing & making knowledge _based administrative systems") will be offered for ensuring and sustaining creativity & innovation in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentation
  • Intellectual Property Rights
  • technology
  • Knowledge Management
  • national innovation system