نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و کارشناس ارشد تحقیقات بازار

2 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

چکیده

صنعت لبنی یکی از مهمترین بازارهایی است که رشد و پیشرفت فناوری ماشین آلات، بهره مندی از تجربیات افراد متخصص، توسعه رشته های صنایع غذایی و نیز پیشرفت های علمی موجود در این زمینه، محیطی بسیار پر رقابت ایجاد نموده است؛ به طوری که هر شرکت برای ورود به بازار لبنی و حفظ بقای خود لازم است از یک سلسله شاخص¬هایی همچون توان مالی، بخش R&D قوی، پیگیر و پیشرو، بازاریابی علمی و تخصصی، مدیریت توزیع و فروش سامانمند و علمی، پرسنل متعهد، با تجربه و تحصیل کرده با روند ارتقای شغلی مشخص و امنیت شغلی برخوردار باشد تا بتواند به راحتی خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهد. مقاله حاضر با مطالعه موردی شرکت لبنی کاله به عنوان یکی از شرکت های فعال در عرصه صنایع لبنی و استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارائه راهبردهای مناسب آن سازمان به عنوان نمونه ای از صنعت لبنی، در کشور پرداخته شده است. در گام بعد، راهبردهای ارائه شده با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی (QSPM) اولویت بندی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت شرکت لبنی کاله در حالت رقابتی (تنوع محصولی) قرار دارد و تدوین و اجرای راهبردهای مناسب در جهت تقویت و حمایت از فرایندهای داخلی لازم و ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quantitative Evaluation and Provide Solutions to Improve Brand Position using QSPM Matrix (Case Study: Kalleh Dairy Company)

نویسنده [English]

  • Omid Bashardoost 1

1 Marketing Research

2

3

چکیده [English]

Dairy industry is one of the most important markets in which progress and improvement in machinery technology, also benefiting from experts’ experiences, development in nutritional industries majors, and scientific progresses available in this matter have created a very competitive environment. As a result, each of the companies for entry into the dairy market as well as self survival protection needs to enjoy a series of indicators such as: financial ability, a mighty, assiduous, and pioneer R&D sector, scientific and expert marketing, scientific and systematic distribution and sale management, educated, experienced, and undertaking staff, a definite occupational improvement procedure, and also occupational security in order to adapt itself to the environmental changes easily. This paper through a case study of Kalleh dairy firm as one of the active companies in dairy industries, using survey methods, place studies as well as determination of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats based on SWOT method has presented apt strategies for the aforementioned organization as an example of dairy industry in the country. Then the presented strategies are prioritized through the method of Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). On the basis of obtained results, Kalleh dairy firm is situated in a competitive condition (variety of product), so it is necessary to codify and execute apt strategies to reinforce and support internal processes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • porter strategies
  • SWOT Model
  • QSPM model